Quyết định 1161/QĐ-UBND

Quyết định 1161/QĐ-UBND năm 2013 nâng mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo do tỉnh Quảng Ninh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1161/QĐ-UBND2013 nâng mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cận nghèo Quảng Ninh


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1161/QĐ-UBND

Quảng Ninh, ngày 4 tháng 5 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC NÂNG MỨC HỖ TRỢ ĐÓNG BẢO HIỂM Y TẾ CHO NGƯỜI THUỘC HỘ GIA ĐÌNH CẬN NGHÈO

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế ngày 14/11/2008;

Căn cứ Nghị định số 62/2009/NĐ-CP ngày 27/7/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Bảo hiểm y tế;

Căn cứ Quyết định số 797/QĐ-TTg ngày 26/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo;

 Căn cứ Công văn số 1740/TTg-KTTH ngày 13/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện bảo hiểm y tế đối với người thuộc hộ cận nghèo;

Xét đề nghị của Sở Tài Chính tại văn bản số 1394/STC-HCSN ngày 23/4/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ngân sách tỉnh hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế đối với người thuộc hộ gia đình cận nghèo (theo tiêu chuẩn nghèo quốc gia) kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2013.

Điều 2. Nguồn kinh phí thực hiện:

- Năm 2013 bố trí từ nguồn kinh phí hỗ trợ mua BHYT cho đối tượng hộ cận nghèo và nguồn kinh phí khám chữa bệnh đối với người thuộc hộ gia đình cận nghèo, dự toán ngân sách tỉnh năm 2013.

- Từ năm 2014 trở đi, Sở Tài chính đề xuất bố trí từ dự toán ngân sách tỉnh hàng năm để thực hiện.

Điều 3. Giao Sở Lao động - Thương Binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Sở Tài chính, Bảo hiểm xã hội Tỉnh hướng dẫn thực hiện Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành và được thực hiện từ năm ngân sách 2013.

Điều 5. Các ông bà: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Lao động- Thương binh và Xã hội, Tài chính, Y tế, Bảo hiểm xã hội Tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Thị Thu Thủy

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1161/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1161/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/05/2013
Ngày hiệu lực04/05/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1161/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1161/QĐ-UBND2013 nâng mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cận nghèo Quảng Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1161/QĐ-UBND2013 nâng mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cận nghèo Quảng Ninh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1161/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ninh
        Người kýVũ Thị Thu Thuỷ
        Ngày ban hành04/05/2013
        Ngày hiệu lực04/05/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1161/QĐ-UBND2013 nâng mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cận nghèo Quảng Ninh

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1161/QĐ-UBND2013 nâng mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cận nghèo Quảng Ninh

            • 04/05/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 04/05/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực