Quyết định 1165/QĐ-UBND

Quyết định 1165/QĐ-UBND năm 2014 về chấm dứt thu phí qua cầu Cồn Tiên, huyện An Phú, tỉnh An Giang

Nội dung toàn văn Quyết định 1165/QĐ-UBND 2014 chấm dứt thu phí qua cầu Cồn Tiên An Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1165 /QĐ-UBND

An Giang, ngày 25 tháng 7 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHẤM DỨT THU PHÍ QUA CẦU CỒN TIÊN, HUYỆN AN PHÚ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Pháp lệnh Phí và Lệ phí ngày 28 tháng 8 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và Lệ phí; Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và Lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02 tháng 01 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 08 tháng 7 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc chấm dứt thu phí qua cầu Cồn Tiên, huyện An Phú;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấm dứt việc thu phí qua cầu Cồn Tiên, huyện An Phú tại thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 8 năm 2014.

Điều 2. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Phà An Giang lập phương án xử lý tài chính, lao động, tài sản, trang thiết bị và vé tồn của trạm thu phí qua cầu Cồn Tiên, trình cấp có thẩm quyền theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Phà An Giang, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tài chính, Bộ Giao thông Vận tải (b/c);
- TT. TU, HĐND, UBND tỉnh (b/c);
- Các Sở, ngành cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã và thành phố;
- Công ty TNHH một thành viên Phà An Giang;
- Báo, Đài Phát thanh Truyền hình An Giang;
- Chánh VP. UBND tỉnh;
- Lưu: HCTC, P. TH, KT, TT Công báo - Tin học.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Vương Bình Thạnh

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1165/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1165/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/07/2014
Ngày hiệu lực25/07/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1165/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1165/QĐ-UBND 2014 chấm dứt thu phí qua cầu Cồn Tiên An Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1165/QĐ-UBND 2014 chấm dứt thu phí qua cầu Cồn Tiên An Giang
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1165/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh An Giang
       Người kýVương Bình Thạnh
       Ngày ban hành25/07/2014
       Ngày hiệu lực25/07/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1165/QĐ-UBND 2014 chấm dứt thu phí qua cầu Cồn Tiên An Giang

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1165/QĐ-UBND 2014 chấm dứt thu phí qua cầu Cồn Tiên An Giang

           • 25/07/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 25/07/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực