Quyết định 1169/QĐ-UBND

Quyết định 1169/QĐ-UBND năm 2013 thành lập Ban Quản lý Dự án Quỹ toàn cầu phòng chống HIV/AIDS tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2013-2015

Nội dung toàn văn Quyết định 1169/QĐ-UBND 2013 thành lập Ban Quản lý Dự án phòng chống HIV/AIDS Bắc Kạn


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1169/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 25 tháng 07 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN QUỸ TOÀN CẦU PHÒNG CHỐNG HIV/AIDS TỈNH BẮC KẠN GIAI ĐOẠN 2013-2015

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Công văn số: 235/DA-HC ngày 14/6/2013 của Ban Quản lý thành phần Y tế dự án Quỹ Toàn cầu Phòng chống HIV/AIDS về việc thành lập Ban Quản lý dự án Dự án tỉnh/thành phố và Ban chỉ đạo Dự án huyện giai đoạn 2013-2015;

Xét đề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số: 665/TTr-SYT ngày 04/7/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Quản lý Dự án Quỹ toàn cầu phòng chống HIV/AIDS tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2013-2015, gồm các ông, bà có tên sau:

1. Ông Nguyễn Tiến Tôn, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn - Giám đốc Ban Quản lý Dự án. Thời gian làm việc kiêm nhiệm cho Dự án: 20%.

2. Ông Lục Văn Trường, Giám đốc Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS tỉnh Bắc Kạn - Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án. Thời gian làm việc kiêm nhiệm cho Dự án: 30%.

3. Ông Hoàng Văn Thuận, Phó Giám đốc Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS tỉnh Bắc Kạn - Trợ lý Ban Quản lý Dự án. Thời gian làm việc kiêm nhiệm cho Dự án: 40%.

4. Bà Hoàng Thị Thoa, Cử nhân kinh tế Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS tỉnh Bắc Kạn - Kế toán Ban Quản lý Dự án. Thời gian làm việc kiêm nhiệm cho Dự án: 30%.

Điều 2.

1. Ban Quản lý Dự án Quỹ toàn cầu phòng chống HIV/AIDS tỉnh Bắc Kạn có nhiệm vụ:

- Quản lý, thực hiện chương trình dự án theo đúng mục tiêu, tiến độ, chất lượng và nguồn lực nêu trong Văn kiện chương trình dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt và Điều ước quốc tế về ODA ký kết với nhà tài trợ theo quy định của pháp luật;

- Lập kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh, theo dõi, giám sát các hoạt động của dự án; định kỳ báo cáo tiến độ dự án, báo cáo tài chính theo đúng yêu cầu của Ban Quản lý dự án Trung ương, Bộ Y tế, Ủy ban nhân dân tỉnh và theo quy định hiện hành.

2. Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS tỉnh Bắc Kạn là cơ quan thường trực của Ban Quản lý Dự án.

3. Ban Quản lý Dự án được sử dụng con dấu riêng và mở tài khoản tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Bắc Kạn.

4. Lương và phụ cấp của các thành viên Ban Quản lý Dự án Quỹ toàn cầu phòng chống HIV/AIDS theo các quy định của nhà tài trợ.

Điều 3. Quyết định này thay thế Quyết định số: 374/QĐ-UBND ngày 11/3/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Triệu Đức Lân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1169/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1169/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/07/2013
Ngày hiệu lực25/07/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1169/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1169/QĐ-UBND 2013 thành lập Ban Quản lý Dự án phòng chống HIV/AIDS Bắc Kạn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1169/QĐ-UBND 2013 thành lập Ban Quản lý Dự án phòng chống HIV/AIDS Bắc Kạn
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1169/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Kạn
        Người kýTriệu Đức Lân
        Ngày ban hành25/07/2013
        Ngày hiệu lực25/07/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1169/QĐ-UBND 2013 thành lập Ban Quản lý Dự án phòng chống HIV/AIDS Bắc Kạn

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1169/QĐ-UBND 2013 thành lập Ban Quản lý Dự án phòng chống HIV/AIDS Bắc Kạn

            • 25/07/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 25/07/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực