Quyết định 117/2001/QĐ-BTC

Quyết định 117/2001/QĐ-BTC ban hành giá tính thuế nhập khẩu bộ linh kiên xe hai bánh gắn máy do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 117/2001/QĐ-BTC giá tính thuế nhập khẩu bộ linh kiện xe hai bánh gắn máy


BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 117/2001/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2001

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH SỐ 117/2001/QĐ/BTC NGÀY 20 THÁNG 11 NĂM 2001 VỀ VIỆC BAN HÀNH GIÁ TÍNH THUẾ NHẬP KHẨU BỘ LINH KIỆN XE HAI BÁNH GẮN MÁY

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 02/03/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 178/CP ngày 28/10/1994 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Tài chính;
Căn cứ thẩm quyền và nguyên tắc định giá tính thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu quy định tại Điều 7, Nghị định số 54/CP ngày 28/08/1993 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;
Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc chính sách nội địa hoá xe hai bánh gắn máy tại Công văn số 938/CP-KTTH ngày 18/10/2001 của Chính phủ;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành giá tính thuế nhập khẩu bộ linh kiện xe hai bánh gắn máy đồng bộ, như sau:

I. Hiệu Honda:

- Loại 50 cc 600 (USD/bộ)

- Loại 70 cc, 90 cc 750 (USD/bộ)

- Loại 100 cc, 110 cc 900 (USD/bộ)

- Loại 125 cc trở lên 1200 (USD/bộ)

II. Hiệu Yamaha, Suzuki:

- Loại 50 cc 530 (USD/bộ)

- Loại 70 cc, 90 cc 630 (USD/bộ)

- Loại 100 cc, 110 cc 780 (USD/bộ)

- Loại 125 cc trở lên 1030 (USD/bộ)

III. Hiệu Piaggio:

- Loại 50 cc 620 (USD/bộ)

- Loại 70 cc, 90 cc 780 (USD/bộ)

- Loại 100 cc, 110 cc 980 (USD/bộ)

- Loại 125 cc trở lên 1230 (USD/bộ)

IV. Hiệu Minsk: 400 (USD/bộ)

V. Các hiệu khác:

Có xuất xứ Trung Quốc:

- Loại 50 cc 320 (USD/bộ)

- Loại 70 cc, 90 cc 370 (USD/bộ)

- Loại 100 cc, 110 cc 450 (USD/bộ)

- Loại 125 cc trở lên 650 (USD/bộ)

Có xuất xứ của nước khác tính bằng 130% các hiệu khác có xuất xứ Trung Quốc.

VI. Các bộ linh kiện xe hai bánh gắn máy đồng bộ có dung tích khác, giá tính thuế nhập khẩu được tính theo giá của bộ linh kiện xe hai bánh gắn máy đồng bộ có dung tích gần nhất cùng loại. Trường hợp có dung tích nằm giữa các loại dung tích đã quy định, thì giá tính thuế nhập khẩu được tính theo giá của bộ linh kiện đồng bộ có dung tích thấp hơn.

Điều 2: Giá tính thuế nhập khẩu bộ linh kiện xe hai bánh gắn máy không đồng bộ, được xác định trên cơ sở giá tính thuế nhập khẩu bộ linh kiện xe hai bánh gắn máy đồng bộ theo từng hiệu quy định tại Điều 1 nêu trên. Cụ thể:

- Bộ linh kiện xe hai bánh gắn máy không đồng bộ có tỷ lệ nội địa hoá từ trên 20% đến 30%, giá tính thuế nhập khẩu được tính bằng 70% của giá tính thuế nhập khẩu bộ linh kiện xe hai bánh gắn máy đồng bộ.

- Bộ linh kiện xe hai bánh gắn máy không đồng bộ có tỷ lệ nội địa hoá từ trên 30% đến 40%, giá tính thuế nhập khẩu được tính bằng 60% của giá tính thuế nhập khẩu bộ linh kiện xe hai bánh gắn máy đồng bộ.

- Bộ linh kiện xe hai bánh gắn máy không đồng bộ có tỷ lệ nội địa hoá từ trên 40% đến 50%, giá tính thuế nhập khẩu được tính bằng 50% của giá tính thuế nhập khẩu bộ linh kiện xe hai bánh gắn máy đồng bộ.

ư- Bộ linh kiện xe hai bánh gắn máy không đồng bộ có tỷ lệ nội địa hoá từ 50%, đến 60%, giá tính thuế nhập khẩu được tính bằng 40% của giá tính thuế nhập khẩu bộ linh kiện xe hai bánh gắn máy đồng bộ.

- Bộ linh kiện xe hai bánh gắn máy không đồng bộ có tỷ lệ nội địa hoá từ trên 60% đến 80%, giá tính thuế nhập khẩu được tính bằng 30% của giá tính thuế nhập khẩu bộ linh kiện xe hai bánh gắn máy đồng bộ.

- Bộ linh kiện xe hai bánh gắn máy không đồng bộ có tỷ lệ nội địa hoá từ trên 80%, giá tính thuế nhập khẩu được tính bằng 15% của giá tính thuế nhập khẩu bộ linh kiện xe hai bánh gắn máy đồng bộ.

Điều 3: Trường hợp các doanh nghiệp nhập khẩu bộ linh kiện xe hai bánh gắn máy không đồng bộ thực hiện chính sách ưu đãi thuế, có mức giá ghi trên hợp đồng mua, bán ngoại thương không thấp hơn mức giá tính thuế nhập khẩu quy định nêu trên, thì giá tính thuế nhập khẩu là giá thực thanh toán ghi trên hợp đồng mua, bán ngoại thương.

Điều 4: Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nhập khẩu bộ linh kiện xe hai bánh gắn máy không đồng bộ để sản xuất, lắp ráp trong nước thực hiện áp dụng giá tính thuế nhập khẩu theo quy định tại Điều 59 Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31/07/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Điều 5: Quyết định này có hiệu lực thi hành và áp dụng cho các tờ khai hàng nhập khẩu đã nộp cho cơ quan Hải quan từ ngày 01/01/2002. Những quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

 

Vũ Văn Ninh

(Đã ký)

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 117/2001/QĐ-BTC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu117/2001/QĐ-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/11/2001
Ngày hiệu lực01/01/2002
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 117/2001/QĐ-BTC

Lược đồ Quyết định 117/2001/QĐ-BTC giá tính thuế nhập khẩu bộ linh kiện xe hai bánh gắn máy


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 117/2001/QĐ-BTC giá tính thuế nhập khẩu bộ linh kiện xe hai bánh gắn máy
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu117/2001/QĐ-BTC
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýVũ Văn Ninh
        Ngày ban hành20/11/2001
        Ngày hiệu lực01/01/2002
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 117/2001/QĐ-BTC giá tính thuế nhập khẩu bộ linh kiện xe hai bánh gắn máy

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 117/2001/QĐ-BTC giá tính thuế nhập khẩu bộ linh kiện xe hai bánh gắn máy

         • 20/11/2001

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 01/01/2002

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực