Quyết định 1173/QĐ-TTg

Quyết định 1173/QĐ-TTg năm 2015 phê duyệt danh mục dự án do Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên hợp quốc (FAO) tài trợ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1173/QĐ-TTg 2015 phê duyệt danh mục dự án do Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp tài trợ


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1173/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC DỰ ÁN DO TỔ CHỨC LƯƠNG THỰC VÀ NÔNG NGHIỆP CỦA LIÊN HỢP QUỐC (FAO) TÀI TRỢ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ;

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 4574/BKHĐT-KTĐN ngày 07 tháng 7 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh mục Dự án “Giảm thiểu rủi ro và quản lý các mối đe dọa sức khỏe con người theo chuỗi giá trị động vật” do Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ thông qua Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên hợp quốc (FAO) với các nội dung chính sau:

1. Cơ quan chủ quản: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

2. Mục tiêu: Giảm thiểu rủi ro và quản lý các mối đe dọa sức khỏe con người từ các bệnh lây giữa người và động vật tại Việt Nam thông qua các chuỗi giá trị trong mối tương tác người - động vật hoang dã - môi trường. Cụ thể là giảm hơn nữa các mối đe dọa đại dịch ở Việt Nam.

3. Các kết quả chính:

- Tăng cường sự phối hợp, hợp tác giữa các cơ quan của Việt Nam trong thực hiện sáng kiến Một sức khỏe của Liên hợp quốc.

- Giảm rủi ro dọc theo chuỗi giá trị từ trang trại tới bàn ăn.

- Tăng cường năng lực giám sát, phát hiện sớm và ứng phó với cúm gia cầm độc lực cao và các bệnh lây truyền giữa người, động vật có khả năng thành đại dịch khác.

- Các hoạt động phối hợp xuyên biên giới được thúc đẩy để giảm rủi ro của việc xuất hiện và lan truyền các tác nhân gây bệnh chung giữa người và động vật.

4. Thời gian thực hiện: 12 tháng (kể từ khi Dự án được phê duyệt).

5. Tổng kinh phí: 2.100.000 USD, trong đó:

- Vốn ODA (viện trợ không hoàn lại): 2.100.000 USD.

- Vốn đối ứng bằng hiện vật.

6. Cơ chế tài chính trong nước: cấp phát 100%.

Điều 2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp thu ý kiến góp ý của các cơ quan liên quan, hoàn thiện văn kiện Dự án; phê duyệt và tổ chức thực hiện Dự án theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành.

Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Ngoại giao và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- TTg CP, các PTTg CP;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Ngoại giao;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: KTN, TH; TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1173/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1173/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/07/2015
Ngày hiệu lực28/07/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Lĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1173/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 1173/QĐ-TTg 2015 phê duyệt danh mục dự án do Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp tài trợ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1173/QĐ-TTg 2015 phê duyệt danh mục dự án do Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp tài trợ
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1173/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýHoàng Trung Hải
        Ngày ban hành28/07/2015
        Ngày hiệu lực28/07/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Lĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1173/QĐ-TTg 2015 phê duyệt danh mục dự án do Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp tài trợ

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1173/QĐ-TTg 2015 phê duyệt danh mục dự án do Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp tài trợ

            • 28/07/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 28/07/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực