Quyết định 1177/QĐ-UBND

Quyết định 1177/QĐ-UBND năm 2016 về Kế hoạch thời gian năm học 2016-2017 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Ngãi

Nội dung toàn văn Quyết định 1177/QĐ-UBND thời gian năm học mầm non phổ thông thường xuyên Quảng Ngãi 2016 2017 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1177/QĐ-UBND

Qung Ngãi, ngày 30 tháng 06 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC 2016 - 2017 CỦA GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TNH QUẢNG NGÃI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 1893/QĐ-BGDĐT ngày 03/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2016-2017 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo tại Tờ trình số 405/TT-SGDĐT ngày 27/6/2016 về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2016-2017 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Ngãi,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thời gian năm học 2016 - 2017 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Ngãi.

Điều 2. Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm:

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố tổ chức thực hiện Điều 1 Quyết định này và định kỳ báo cáo UBND tỉnh, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Xem xét và quyết định cho học sinh nghỉ học trong các trường hợp thiên tai, thi tiết quá khắc nghiệt và bố trí học bù; bố trí lịch nghcủa giáo viên trong năm học.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các sở, ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, PCT
UBND tỉnh;
- VP
UB: PCVP(VX), CBTH;
- Lưu: VT, VX (HQ359).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Quang Thích

 

KẾ HOẠCH

THỜI GIAN NĂM  HỌC 2016 - 2017 CỦA GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH QUẢNG NGÃI
(Kèm theo Quyết định số 1177/QĐ-UBND ngày 30/6/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi)

Các ngành học, cấp học

Ngày tựu trường

Ngày thực học

Ngày khai giảng

Học kỳ I

Học k II

Ngày kết thúc năm học

Các kỳ thi và xét tốt nghiệp

1. Mầm non

25/8/2016

05/9/2016

05/9/2016

Từ 05/9/2016 đến ngày 7/01/2017, có 18 tuần thực học

Từ 09/01/2017 đến ngày 25/5/2017, 17 tuần thực học, thời gian còn lại dành cho các hoạt động khác.

Kết thúc học kỳ II (hoàn thành kế hoạch giảng dạy và học tập) trước ngày 25/5/2017; kết thúc năm học trước ngày 31/5/2017.

 

2. Tiểu học

25/8/2016

05/9/2016

05/9/2016

Từ ngày 05/9/2016 đến ngày 7/01/2017, có 18 tuần thực học,

Từ 09/01/2017 đến 25/5/2017, 17 tuần thực học, thời gian còn lại dành cho các hoạt động khác.

Kết thúc học kỳ II (hoàn thành kế hoạch giảng dạy và học tập) trước ngày 25/5/2017; kết thúc năm học trước ngày 31/5/2017.

Xét công nhận “Hoàn thành chương trình tiểu học” trước ngày 15/6/2017

3. Trung học cơ sở

25/8/2016

05/9/2016

05/9/2016

Từ ngày 05/9/2016 đến ngày  14/01/2017,có 19 tuần thực học

Từ 16/01/2017 đến 25/5/2017 18 tuần thực học.

Kết thúc học kỳ II (hoàn thành kế hoạch giảng dạy và học tập) trước ngày 25/5/2017; kết thúc năm học trước ngày 31/5/2017.

Xét công nhận tốt  nghiệp THCS trước ngày 15/6/2017

4 Giáo dục thường xuyên Trung học cơ sở

25/8/2016

05/9/2016

05/9/2016

Từ ngày 05/9/2016 đến ngày 31/12/2016, 16 tuần thực học, thời gian còn lại dành cho các hoạt động khác.

Từ 02/01/2017 đến ngày 25/5/2017, 16 tuần thực học, thời gian còn lại dành cho các hoạt động khác.

Kết thúc học kỳ II (hoàn thành kế hoạch giảng dạy và học tập) trước ngày 25/5/2017; kết thúc năm học trước ngày 31/5/2017.

Xét công nhận tốt nghiệp BTTHCS lần 1 trước 15/6/2017, lần 2 trước ngày 31/12/2017

5. Trung học phổ thông

25/8/2016

05/9/2016

05/9/2016

Từ ngày 05/9/2016 đến ngày 14/01/2017, có 19 tuần thực học

Từ 16/01/2017 đến 25/5/2017, có 18 tuần thực học.

Kết thúc học kỳ II (hoàn thành kế hoạch giảng dạy và học tập) trước ngày 25/5/2017; kết thúc năm học trước ngày 31/5/2017.

Hoàn thành tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2017-2018: trước 31/7/2017

6. Giáo dục thường xuyên Trung học phổ thông

25/8/2016

05/9/2016

05/9/2016

Tngày 05/9/2016 đến ngày 31/12/2016, 16 tuần thực học, thời gian còn lại dành cho các hoạt động khác.

Từ ngày 02/01/2017 đến ngày 25/5/2017, 16 tuần thực học, thời gian còn lại dành cho các hoạt động khác.

Kết thúc học kỳ II (hoàn thành kế hoạch giảng dạy và học tập) trước ngày 25/5/2017; kết thúc năm học trước ngày 31/5/2017.

Hoàn thành tuyển sinh vào lớp 10 Bổ túc THPT năm học 2017-2018: trước 05/9/2017

- Nghỉ tết Nguyên đán từ ngày 25/01/2017 đến hết ngày 05/02/2017 (từ là từ ngày 28 tháng chạp năm Bính Thân đến hết ngày 09 tháng Giêng năm Đinh Dậu)

- Các ngày nghỉ lễ, tết được thực hiện theo quy định của Luật Lao động. Nếu ngày nghỉ lễ, tết trùng vào ngày nghỉ cuối tuần thì được nghỉ bù vào ngày làm việc kế tiếp (với đối tượng không m việc vào ngày thứ Bảy).

- Thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 và thi THPT quốc gia năm 2017 (thực hiện theo văn bn hướng dẫn riêng của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1177/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1177/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/06/2016
Ngày hiệu lực30/06/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1177/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1177/QĐ-UBND thời gian năm học mầm non phổ thông thường xuyên Quảng Ngãi 2016 2017 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1177/QĐ-UBND thời gian năm học mầm non phổ thông thường xuyên Quảng Ngãi 2016 2017 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1177/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ngãi
        Người kýLê Quang Thích
        Ngày ban hành30/06/2016
        Ngày hiệu lực30/06/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1177/QĐ-UBND thời gian năm học mầm non phổ thông thường xuyên Quảng Ngãi 2016 2017 2016

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1177/QĐ-UBND thời gian năm học mầm non phổ thông thường xuyên Quảng Ngãi 2016 2017 2016

           • 30/06/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 30/06/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực