Quyết định 118/2003/QĐ-BCN

Quyết định 118/2003/QĐ-BCN quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tạp chí Công nghiệp do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 118/2003/QĐ-BCN chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức Tạp chí Công nghiệp


BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 118/2003/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 07 tháng 07 năm 2003 


 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TẠP CHÍ CÔNG NGHIỆP 

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 55/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Luật Báo chí ngày 28 tháng 12 năm 1989, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí ngày 12 tháng 6 năm 1999 và Phê chuẩn của Thủ tướng Chính phủ về quy hoạch mạng lưới báo chí toàn quốc tại Công văn số 583/CP-VX ngày 16 tháng 6 năm 2000 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ;
Theo Thông báo số 3479/TB-BVHTT ngày 18 tháng 8 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá -Thông tin về Danh mục các báo, tạp chí thuộc Bộ Công nghiệp được tiếp tục hoạt động và Quyết định số 60/GP-BVHTT ngày 29 tháng 01 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin về cấp Giấy phép hoạt động báo chí;
Xét đề nghị của Tổng biên tập Tạp chí Công nghiệp (Công văn số 64/CV-BTS ngày 04 tháng 7 năm 2003);
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Tạp chí Công nghiệp là cơ quan thông tin lý luận về khoa học, công nghệ và kinh tế công nghiệp trực thuộc Bộ Công nghiệp.

Tạp chí hoạt động theo Luật Báo chí của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, là đơn vị sự nghiệp có thu, có tư cách pháp nhân, được mở tài khoản tại Kho bạc và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, có con dấu để hoạt động và giao dịch theo quy định của pháp luật.

Tên giao dịch quốc tế: Industrial Review of Vietnam; viết tắt: IRV;

Trụ sở chính: Số 54, phố Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội;

Văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh;

Điều 2. Tạp chí Công nghiệp có các nhiệm vụ chủ yếu sau đây:

1. Tổ chức phổ biến, tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và chủ trương, định hướng chỉ đạo của Bộ Công nghiệp về phát triển kinh tế, hội nhập quốc tế, khoa học, công nghệ và môi trường trong ngành công nghiệp;

2. Giới thiệu các công trình nghiên cứu khoa học, công nghệ, sáng chế, sáng kiến trong sản xuất, kinh doanh hàng công nghiệp;

3. Tổ chức giới thiệu các vấn đề về lý luận, kinh nghiệm đầu tư, sản xuất, kinh doanh, đổi mới quản lý, kết quả hoạt động khoa học, công nghệ, ứng dụng công nghệ mới, hiện đại và các điển hình tiên tiến trong sản xuất, kinh doanh của ngành;

4. Tổ chức phục vụ thông tin dưới các hình thức:

a) Xây dựng kho tư liệu tra cứu về tình hình phát triển công nghiệp của Bộ và các địa phương để phục vụ công tác quản lý, nghiên cứu khoa học, công nghệ của ngành;

b) Xuất bản các ấn phẩm, sách và các báo cáo chuyên đề theo quy định của pháp luật;

c) Tổ chức các hội thảo khoa học, hội chợ, triển lãm, quảng cáo giới thiệu các thành tựu khoa học, công nghệ và các sản phẩm mới.

5. Tổ chức nghiên cứu kinh tế, khoa học quản lý, khoa học, công nghệ và môi trường để phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền;

6. Tổ chức đào tạo lại, bồi dưỡng nghiệp vụ, chuyên môn cho đội ngũ cán bộ của Tạp chí và các cơ quan, đơn vị có nhu cầu;

7. Thực hiện các quan hệ hợp tác trao đổi thông tin khoa học, công nghệ, môi trường với các cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật;

8. Quản lý tổ chức, biên chế, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức của Tạp chí Công nghiệp, gồm có.

1. Lãnh đạo:

a) Tổng biên tập,

b) Các Phó Tổng biên tập.

Tổng biên tập Tạp chí Công nghiệp chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về toàn bộ hoạt động của Tạp chí;

Phó Tổng biên tập giúp việc phụ trách từng lĩnh vực công tác do Tổng biên tập phân công;

Tổng biên tập, Phó Tổng biên tập do Bộ trưởng bổ nhiệm và miễn nhiệm.

2. Bộ máy giúp việc Tổng biên tập, gồm có:

a) Phòng Tổ chức - Hành chính,

b) Phòng Biên tập,

c) Phòng Xuất bản,

d) Phòng Chuyên đề,

Tổng biên tập Tạp chí Công nghiệp có trách nhiệm xây dựng trình Bộ trưởng phê duyệt Quy chế Tổ chức và hoạt động; bố trí, sắp xếp cán bộ, nhân viên của Tạp chí bảo đảm nguyên tắc gọn nhẹ, hoạt động có hiệu quả.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Quyết định số 1426/QĐ-TCCB ngày 19 tháng 6 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và Tổng biên tập Tạp chí Công nghiệp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4,
- Ban Tư tưởng văn hoá Trung ương,
- Văn phòng Chính phủ,
- Bộ Nội vụ,
- Bộ Kế hoạch & Đầu tư,
- Bộ Văn hoá-Thông tin,
- Bộ Tài chính,
- Kho bạc Nhà nước,
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,
- Công báo,
- Lưu VP, TCCB.

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP
 
 
  
 
Hoàng Trung Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 118/2003/QĐ-BCN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu118/2003/QĐ-BCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/07/2003
Ngày hiệu lực04/08/2003
Ngày công báo20/07/2003
Số công báoSố 96
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 118/2003/QĐ-BCN

Lược đồ Quyết định 118/2003/QĐ-BCN chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức Tạp chí Công nghiệp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 118/2003/QĐ-BCN chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức Tạp chí Công nghiệp
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu118/2003/QĐ-BCN
       Cơ quan ban hànhBộ Công nghiệp
       Người kýHoàng Trung Hải
       Ngày ban hành07/07/2003
       Ngày hiệu lực04/08/2003
       Ngày công báo20/07/2003
       Số công báoSố 96
       Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật14 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 118/2003/QĐ-BCN chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức Tạp chí Công nghiệp

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 118/2003/QĐ-BCN chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức Tạp chí Công nghiệp

           • 07/07/2003

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 20/07/2003

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 04/08/2003

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực