Quyết định 118/QĐ-UB

Quyết định 118/QĐ-UB năm 1981 về việc thành lập Hội đồng xét duyệt xử lý hành chánh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Quyết định 118/QĐ-UB thành lập Hội đồng xét duyệt xử lý hành chánh đã được thay thế bởi Quyết định 5986/QĐ-UB-NC bãi bỏ văn bản pháp luật hết hiệu lực lĩnh vực tổ chức bộ máy do UBND thành phố ban hành từ 02/7/1976 đến 31/12/1996 và được áp dụng kể từ ngày 11/11/1998.

Nội dung toàn văn Quyết định 118/QĐ-UB thành lập Hội đồng xét duyệt xử lý hành chánh


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 118/QĐ-UB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 6 năm 1981

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG XÉT DUYỆT XỬ LÝ HÀNH CHÍNH

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban Hành chánh các cấp ngày 27-10-1962 ;
- Căn cứ sắc luật số 02/SL và sắc luật số 03/SL ngày 15/3/1976 quy định về việc bắt, giam các tội phạm và hình phạt;
- Căn cứ quyết định số 1531/QĐ-UB ngày 25/11/1977 của Ủy ban nhân dân thành phố quy định về việc cải tạo các đối tượng hình sự và tệ nạn xã hội;
- Căn cứ nghị quyết Hội nghị Liên tịch ngày 29/5 và ngày 12/6/1981 giữa Ủy ban nhân dân với Viện Kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân thành phố về giải quyết một số vấn đề cấp bách trong việc giam giữ;

- Sau khi thảo luận nhất trí với đồng chí Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân và đồng chí Chánh án Tòa án nhân dân Tp;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Nay thành lập Hội đồng xét duyệt xử lý hành chánh, gồm các đồng chí sau đây :

- Đ/c Nguyễn Văn Thuyền (Ba Tôn), Ủy viên Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Thanh tra thành phố - Chủ tịch.

- Đ/c Trần Luân, Phó Viện trưởng Viện KS nhân dân - Ủy viên.

- Đ/c Nguyễn Hữu Hiền, Phó Chánh án Tòa án nhân dân Tp - Ủy viên.

- Đ/c Trần Chính, Phó Giám đốc Sở Công an thành phố - Ủy viên.

Điều 2.- Hội đồng xét duyệt xử lý hành chánh có nhiệm vụ :

- Giúp Ủy ban nhân dân thành phố xét duyệt các đề nghị của Hội đồng xét duyệt quận, huyện và Giám đốc Sở Công an thành phố, quyết định các hình thức xử lý hành chánh cả về nhân thân và tài sản, phê chuẩn lệnh giam trong những trường hợp cần thiết, xét tha trước thời hạn và thực hiện việc ân xá ân giảm của Nhà nước.

- Kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện các nguyên tắc, thủ tục, chế độ, chính sách tại những nơi giam giữ, đảm bảo việc giam giữ đúng pháp luật, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

- Phát hiện, giải quyết việc vi phạm, giải quyết các trường hợp khiếu tố trong xử lý hành chánh.

Điều 3.- Hội đồng xét duyệt xử lý hành chánh được yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, Giám đốc Sở Công an trình bày rõ thêm nội vụ, hoặc cử cán bộ đến các đơn vị thụ lý, các nơi giam giữ để nắm tình hình phục vụ cho việc xét duyệt và kiểm soát giam giữ.

Khi cần thiết, Hội đồng được tổ chức các Đoàn kiểm tra.

Điều 4.- Hội đồng làm việc theo chế độ hội nghị tập thể, định kỳ mỗi tuần một lần tại trụ sở Ủy ban nhân dân thành phố. Các thành viên của Hội đồng có trách nhiệm nghiêm chỉnh thực hiện các quyết định của Hội đồng.

Hội đồng phải thường xuyên báo cáo kết quả công việc lên Chủ tịch Ủy ban nhân dân và Hội đồng nhân dân thành phố.

Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố có trách nhiệm tổ chức bộ phận giúp việc cho Hội đồng và phục vụ các nhu cầu cần thiết cho hoạt động của Hội đồng như : cung cấp văn phòng phẩm, phương tiện đi lại, bố trí chỗ họp v.v…

Điều 5.- Các đồng chí Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Công an, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện và các cán bộ có tên trên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

Nơi nhận :
-Như điều 5
-PTT, VKSNDTC, TANDTC, BộNV, Ban NC/TW)
-Viện trưởng VKSND.TP
-Chánh án TAND.TP
-TT/TU – TT/UB
-Ban Điều họp và tiếp dân HĐND.TP
-UBND, VKSNC, TAND, CA các Q, H
-VP/TU – Ban NC/TU
-VKS, TAND, Sở CA. TP
-VP/UB (A. Ba Hòa + NC)
-Lưu UB.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Quang Chánh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 118/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu118/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/06/1981
Ngày hiệu lực22/06/1981
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/11/1998
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 118/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 118/QĐ-UB thành lập Hội đồng xét duyệt xử lý hành chánh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 118/QĐ-UB thành lập Hội đồng xét duyệt xử lý hành chánh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu118/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýLê Quang Chánh
        Ngày ban hành22/06/1981
        Ngày hiệu lực22/06/1981
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/11/1998
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 118/QĐ-UB thành lập Hội đồng xét duyệt xử lý hành chánh

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 118/QĐ-UB thành lập Hội đồng xét duyệt xử lý hành chánh