Quyết định 1187/QĐ-TCHQ

Quyết định 1187/QĐ-TCHQ năm 2015 Công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1187/QĐ-TCHQ 2015 Công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1187/QĐ-TCHQ

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG NHẬN HOẠT ĐỘNG ĐẠI LÝ LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan;

Căn cứ hồ sơ đề nghị công nhận đại lý làm thủ tục hải quan gửi kèm công văn số 105/PAL ngày 07/04/2015 của Công ty TNHH Pan Asia Logistics Việt Nam;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về hải quan,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận:

Công ty TNHH Pan Asia Logistics Việt Nam.

Mã số thuế: 0309421229.

Địa chỉ: 172 Hai Bà Trưng, phường Đa Kao, quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Giấy chứng nhận đầu tư số 411022000754 do Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 04/09/2009.

Đủ điều kiện hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.

Công ty TNHH Pan Asia Logistics Việt Nam có trách nhiệm thực hiện đúng quy định của Luật Hải quan, Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông (bà) Giám đốc Công ty TNHH Pan Asia Logistics Việt Nam, Cục trưởng Cục Giám sát quản lý vhải quan và Cục trưởng Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
-
Website Hải quan - Cục CNTT&TKHQ;
- Lưu: VT, GSQL (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1187/QĐ-TCHQ

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1187/QĐ-TCHQ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/04/2015
Ngày hiệu lực24/04/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1187/QĐ-TCHQ

Lược đồ Quyết định 1187/QĐ-TCHQ 2015 Công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1187/QĐ-TCHQ 2015 Công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1187/QĐ-TCHQ
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýHoàng Việt Cường
        Ngày ban hành24/04/2015
        Ngày hiệu lực24/04/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1187/QĐ-TCHQ 2015 Công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1187/QĐ-TCHQ 2015 Công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan

            • 24/04/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 24/04/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực