Quyết định 119/2007/QĐ-TTg

Quyết định 119/2007/QĐ-TTg thành lập Quỹ bảo hộ công dân và Pháp nhân Việt Nam ở nước ngoài do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 119/2007/QĐ-TTg thành lập quỹ bảo hộ công dân pháp nhân việt nam ở nước ngoài


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 119/2007/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2007 

 

QUYẾT ĐỊNH

 

VỀ VIỆC THÀNH LẬP QUỸ BẢO HỘ CÔNG DÂN VÀ PHÁP NHÂN VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao

,

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Thành lập Quỹ Bảo hộ công dân và pháp nhân Việt Nam ở nước ngoài trực thuộc Bộ Ngoại giao.

Điều 2. Quỹ Bảo hộ công dân và pháp nhân Việt Nam ở nước ngoài là một tổ chức tài chính trực thuộc Bộ Ngoại giao, có tư cách pháp nhân và có con dấu riêng. Tài khoản mở tại kho bạc nhà nước và có tài khoản tại ngân hàng.

Điều 3. Nguồn vốn hoạt động của quỹ được hình thành từ ngân sách Nhà nước cấp, các nguồn tài trợ, viện trợ và đóng góp của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và các nguồn khác.

Quỹ được ngân sách Nhà nước cấp 20 (hai mươi) tỷ đồng kinh phí hoạt động ban đầu. Hàng năm ngân sách Nhà nước cấp bổ sung kinh phí cho Quỹ căn cứ vào dự toán kinh phí thực hiện các kế hoạch được phê duyệt và các nguồn tại chính có được từ viện trợ và đóng góp của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và các nguồn khác.

Quỹ Bảo hộ công dân và pháp nhân Việt Nam ở nước ngoài hoạt động không vì mục đích lợi nhuận và tổ chức thực hiện công tác kế toán, thống kê theo quy định của Pháp luật.

Điều 4. Quỹ Bảo hộ công dân Việt Nam ở nước ngoài chi những nội dung sau:

1. Chi cho các hoạt động của cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự hoặc các cơ quan được ủy quyền của Việt Nam ở nước ngoài để thực hiện việc bảo hộ công dân và pháp nhân Việt Nam;

2. Trợ giúp những trường hợp công dân đặc biệt khó khăn, bị tai nạn, gặp rủi ro nghiêm trọng, khi tự họ không thể khắc phục được;

3. Tạm ứng tiền mua vé về nước, chi trả các chi phí bệnh viện, khách sạn… cho công dân Việt Nam trong các trường hợp:

- Đương sự không có khả năng tài chính nhưng có bảo lãnh của gia đình, thân nhân hoặc các tổ chức trong nước về hoàn trả các khoản tiền này;

- Trường hợp đặc biệt đương sự không có bảo lãnh của gia đình hoặc tổ chức trong nước nhưng có cam kết hoàn trả của đương sự.

4. Chi cho các hoạt động bảo hộ khác theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

Điều 5.

1. Bộ Ngoại giao chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ.

2. Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với Bộ ngoại giao ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ.

Điều 6.

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ,

cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh,

thành phố trực thuộc Trung ương;

- VPCP: BTCN, các PCN, Website Chính phủ,

 các vụ trực thuộc, Công báo;

- Lưu: Văn thư, QHQT (5b).

 

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 119/2007/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu119/2007/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/07/2007
Ngày hiệu lực24/08/2007
Ngày công báo09/08/2007
Số công báoTừ số 546 đến số 547
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 119/2007/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 119/2007/QĐ-TTg thành lập quỹ bảo hộ công dân pháp nhân việt nam ở nước ngoài


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 119/2007/QĐ-TTg thành lập quỹ bảo hộ công dân pháp nhân việt nam ở nước ngoài
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu119/2007/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Tấn Dũng
        Ngày ban hành25/07/2007
        Ngày hiệu lực24/08/2007
        Ngày công báo09/08/2007
        Số công báoTừ số 546 đến số 547
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 119/2007/QĐ-TTg thành lập quỹ bảo hộ công dân pháp nhân việt nam ở nước ngoài

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 119/2007/QĐ-TTg thành lập quỹ bảo hộ công dân pháp nhân việt nam ở nước ngoài

           • 25/07/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 09/08/2007

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 24/08/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực