Quyết định 119/2008/QĐ-TTg

Quyết định 119/2008/QĐ-TTg về mức thuế tuyệt đối thuế xuất khẩu đối với mặt hàng quặng đồng thô và tinh quặng đồng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Quyết định 119/2008/QĐ-TTg mức thuế tuyệt đối thuế xuất khẩu hàng quặng đồng thô và tinh quặng đồng đã được thay thế bởi Quyết định 16/2009/QĐ-TTg giải pháp thuế nhằm thực hiện chủ trương kích cầu đầu tư và tiêu dùng,ngăn chặn suy giảm kinh tế, tháo gỡ khó khăn DN và được áp dụng kể từ ngày 21/01/2009.

Nội dung toàn văn Quyết định 119/2008/QĐ-TTg mức thuế tuyệt đối thuế xuất khẩu hàng quặng đồng thô và tinh quặng đồng


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------

Số: 119/2008/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 29 tháng 08 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH MỨC THUẾ TUYỆT ĐỐI THUẾ XUẤT KHẨU ĐỐI VỚI MẶT HÀNG QUẶNG ĐỒNG THÔ VÀ TINH QUẶNG ĐỒNG

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành mức thuế tuyệt đối thuế xuất khẩu đối với mặt hàng quặng đồng thô và tinh quặng đồng (thuộc phân nhóm 2603.00.00.00) là 200 USD/tấn.

Điều 2. Căn cứ tình hình biến động của thị trường và giá cả mặt hàng đồng thô và tinh quặng đồng trong từng thời kỳ, giao Bộ Tài chính quyết định điều chỉnh tăng hoặc giảm không quá 20% mức thuế tuyệt đối quy định tại Điều 1 Quyết định này; trường hợp cần điều chỉnh vượt trên 20% mức thuế quy định tại Điều 1 Quyết định này, Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các UB của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- BQL KKTCKQT Bờ Y;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN; các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu Văn thư, KTTH (5b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 119/2008/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu119/2008/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/08/2008
Ngày hiệu lực30/09/2008
Ngày công báo15/09/2008
Số công báoTừ số 517 đến số 518
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/01/2009
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 119/2008/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 119/2008/QĐ-TTg mức thuế tuyệt đối thuế xuất khẩu hàng quặng đồng thô và tinh quặng đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 119/2008/QĐ-TTg mức thuế tuyệt đối thuế xuất khẩu hàng quặng đồng thô và tinh quặng đồng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu119/2008/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Tấn Dũng
        Ngày ban hành29/08/2008
        Ngày hiệu lực30/09/2008
        Ngày công báo15/09/2008
        Số công báoTừ số 517 đến số 518
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/01/2009
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 119/2008/QĐ-TTg mức thuế tuyệt đối thuế xuất khẩu hàng quặng đồng thô và tinh quặng đồng

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 119/2008/QĐ-TTg mức thuế tuyệt đối thuế xuất khẩu hàng quặng đồng thô và tinh quặng đồng