Quyết định 119/2008/QĐ-UBND

Quyết định 119/2008/QĐ-UBND giao Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất với thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành một số cơ chế chính sách xây dựng vùng thâm canh lúa năng suất, chất lượng, hiệu quả cao trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá

Nội dung toàn văn Quyết định 119/2008/QĐ-UBND xây dựng vùng thâm canh lúa năng suất Thanh Hóa


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 119/2008/NQ-HĐND

Thanh Hoá, ngày 20 tháng 12 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC GIAO UBND TỈNH THỐNG NHẤT VỚI THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH BAN HÀNH MỘT SỐ CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH XÂY DỰNG VÙNG THÂM CANH LÚA NĂNG SUẤT, CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ CAO TỈNH THANH HOÁ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ
KHOÁ XV, KỲ HỌP THỨ 12

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Sau khi xem xét Tờ trình số 95/TTr-UBND ngày 16/12/2008 của UBND tỉnh Thanh Hoá; Báo cáo thẩm tra số 315/BC-HĐNDKT ngày 16/12/2008 của Ban Kinh tế – Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến của các đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tán thành Tờ trình số 95 /TTr-UBND ngày 16/12/2008 của UBND tỉnh Thanh Hoá; giao UBND tỉnh thống nhất với Thường trực HĐND tỉnh ban hành một số cơ chế chính sách xây dựng vùng thâm canh lúa năng suất, chất lượng, hiệu quả cao để triển khai thực hiện ngay từ vụ Chiêm Xuân năm 2009.

UBND tỉnh tiếp tục nghiên cứu bổ sung cơ chế chính sách xây dựng vùng thâm canh lúa năng suất, chất lượng, hiệu quả cao tỉnh Thanh Hoá trình HĐND tỉnh quyết định tại kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh Khoá XV.

Điều 2. Giao Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh và các đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Thanh Hoá khoá XV, kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 20 tháng 12 năm 2008./.

 

 

Nơi nhận:
- VPQH, VPCP, VPCTN;
- TT Tỉnh uỷ, TTHĐND, UBND tỉnh;
- Đại biểu QH, đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành;
- MTTQ tỉnh và các đoàn thể cấp tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, TX, TP;
- VP Tỉnh ủy, VP HĐND, VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TH (2).

CHỦ TỊCH
Lê Ngọc Hân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 119/2008/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu119/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/12/2008
Ngày hiệu lực30/12/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 119/2008/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 119/2008/QĐ-UBND xây dựng vùng thâm canh lúa năng suất Thanh Hóa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 119/2008/QĐ-UBND xây dựng vùng thâm canh lúa năng suất Thanh Hóa
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu119/2008/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thanh Hóa
        Người kýLê Ngọc Hân
        Ngày ban hành20/12/2008
        Ngày hiệu lực30/12/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 119/2008/QĐ-UBND xây dựng vùng thâm canh lúa năng suất Thanh Hóa

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 119/2008/QĐ-UBND xây dựng vùng thâm canh lúa năng suất Thanh Hóa

            • 20/12/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 30/12/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực