Quyết định 119/QĐ-TTg

Quyết định 119/QĐ-TTg năm 2008 tặng thưởng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 5 tập thể và 6 cá nhân thuộc ngành Tòa án nhân dân do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 119/QĐ-TTg tặng thưởng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------

Số: 119/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, Khen thưởng;
Xét đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao (Tờ trình số 59/TTr-TA-TĐKT ngày 22 tháng 8 năm 2007) và Trưởng ban Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương (Tờ trình số 111/TTr-VPCP ngày 17 tháng 01 năm 2008),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 5 tập thể và 6 cá nhân thuộc ngành Tòa án nhân dân (có danh sách kèm theo), đã có thành tích trong công tác từ năm 2002 đến năm 2006, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Điều 2. Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Trưởng ban Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương, các tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Ban Thi đua-Khen thưởng TW;
- VPCP: BTCN Nguyễn Xuân Phúc;
- Website Chính phủ;
- Lưu: Văn thư, TCCB (3b). 11

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

 

DANH SÁCH

TẶNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 119/QĐ-TTg, ngày 25 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ)

TẬP THỂ:

1. Tòa án nhân dân huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa;

2. Tòa án nhân dân thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa;

3. Tòa án nhân dân huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa;

4. Tòa án nhân dân huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng;

5. Tòa án nhân dân thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau;

Đã có thành tích trong công tác từ năm 2004 đến năm 2006, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

CÁ NHÂN:

1. Ông Mai Hoàng Khải, Chánh án Tòa án nhân dân thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang;

2. Bà Lê Thị Oanh, Chánh án Tòa án nhân dân thị xã Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang;

3. Bà Lê Hồng Giang, Chánh án Tòa án nhân dân thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa;

4. Ông Lê Viết Giảng, Chánh án Tòa án nhân dân huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa;

5. Ông Nguyễn Văn Khuyên, Chánh án Tòa án nhân dân huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa;

6. Ông Đỗ Xuân Trường, Chánh án Tòa án nhân dân thị xã Sông Công, tỉnh Thái Nguyên;

Đã có thành tích trong công tác từ năm 2002 đến năm 2006, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 119/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu119/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/01/2008
Ngày hiệu lực25/01/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 119/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 119/QĐ-TTg tặng thưởng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 119/QĐ-TTg tặng thưởng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu119/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Sinh Hùng
        Ngày ban hành25/01/2008
        Ngày hiệu lực25/01/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 119/QĐ-TTg tặng thưởng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 119/QĐ-TTg tặng thưởng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

            • 25/01/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 25/01/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực