Quyết định 1190-QĐ

Quyết định 1190-QĐ năm 1966 ban hành thể lệ tạm thời về thu cảng phí đối ngoại ở các cảng của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1190-QĐ

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 1966

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH THỂ LỆ TẠM THỜI VỀ THU CẢNG PHÍ ĐỐI NGOẠI Ở CÁC CẢNG CỦA NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Nghị định của Hội đồng Chính phủ số 160-CP ngày 9 tháng 10 năm 1961 quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Giao thông vận tải.
Căn cứ Nghị quyết của Hội nghị thường vụ Hồi đồng Chính phủ số 17-TB ngày 22, 23 tháng 5 năm 1963 về việc sửa đổi cảng phí và ủy nhiệm Bộ Giao thông vận tải công bố thể lệ và biểu cước thu của tàu nước ngoài vào ra cảng Hải Phòng, Hồng Gai, Cẩm Phả.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.- Nay ban hành bản thể lệ tạm thời về thu cảng phí đối ngoại ở các cảng của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.

Điều 2. -Bản thể lệ tạm thời về thu cảng phí đối ngoại này thay thế cho bản thể lệ và biểu cước phí ban hành kèm theo Quyết định số 640-QĐ ngày 31 tháng 5 năm 1963.

Điều 3.- Bản thể lệ tạm thời về thu cảng phí đối ngoại này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. -Ông Chánh văn phòng Bộ Giao thông vận tải và ông Cục trưởng Cục vận tải đường biển chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
Phan Trọng Tuệ

 

Thuộc tính văn bản 1190-QĐ
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1190-QĐ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 06/06/1966
Ngày hiệu lực 06/06/1966
Ngày công báo 15/08/1966
Số công báo Số 9
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 11 năm trước

Lược đồ văn bản

Quyết định 1190-QĐ thể lệ tạm thời thu cảng phí đối ngoại các cảng nước Việt Nam dân chủ cộng hòa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 1190-QĐ thể lệ tạm thời thu cảng phí đối ngoại các cảng nước Việt Nam dân chủ cộng hòa
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1190-QĐ
Cơ quan ban hành Bộ Giao thông vận tải
Người ký Phan Trọng Tuệ
Ngày ban hành 06/06/1966
Ngày hiệu lực 06/06/1966
Ngày công báo 15/08/1966
Số công báo Số 9
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 11 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

 • 06/06/1966

  Văn bản được ban hành

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 15/08/1966

  Văn bản được đăng công báo

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 06/06/1966

  Văn bản có hiệu lực

  Trạng thái: Có hiệu lực