Quyết định 1190/QĐ-UBND

Quyết định 1190/QĐ-UBND về mở các lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý đất đai năm 2016 do tỉnh Ninh Bình ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1190/QĐ-UBND mở các lớp bồi dưỡng kiến thức kỹ năng quản lý đất đai Ninh Bình 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
NINH BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1190/QĐ-UBND

Ninh Bình, ngày 14 tháng 9 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC MỞ CÁC LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC, KỸ NĂNG QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI NĂM 2016

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Thực hiện Kế hoạch số 05-KH/TU ngày 15/12/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh năm 2016;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Mở 03 (ba) lớp bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng định giá đất, trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đăng ký thế chấp và xoá đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất. Cụ thể như sau:

1. Số lượng học viên: 210 người.

2. Đối tượng bồi dưỡng: Công chức, viên chức thuộc Chi cục Quản lý đất đai, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất sở Tài nguyên và Môi trường; Công chức, viên chức thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện; Công chức địa chính, xây dựng các xã, phường, thị trấn trong tỉnh.

3. Thời gian bồi dưỡng: 03 ngày/lớp; khai giảng trong tháng 9/2016.

4. Địa điểm bồi dưỡng: Trường Đại học Hoa Lư.

5. Cơ sở bồi dưỡng: Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Điều 2. Kinh phí tổ chức các lớp bồi dưỡng, bố trí trong nguồn kinh phí đã giao tại Kế hoạch số 05-KH/TU ngày 15/12/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh năm 2016.

Điều 3. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị

1. Sở Tài nguyên và Môi trường căn cứ đối tượng quy định tại Điều 1, xét duyệt, triệu tập học viên đi học đầy đủ, đúng đối tượng; liên hệ với Bộ Tài nguyên và Môi trường, đlựa chọn giảng viên phù hợp với yêu cầu của lớp bồi dưỡng; tổ chức các lớp bồi dưỡng theo chương trình quy định; chịu trách nhiệm về thời gian, nội dung chương trình bồi dưỡng; theo dõi và quản lý lớp; thanh quyết toán kinh phí tổ chức các lớp bồi dưỡng; báo cáo kết quả tổ chức lớp học về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) sau khi kết thúc chương trình các lớp bồi dưỡng.

2. Sở Nội vụ phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường khai giảng, bế giảng các lớp học.

3. Sở Tài chính căn cứ quy định hiện hành của Nhà nước, Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2016 và dự toán kinh phí của Sở Tài nguyên và Môi trường để thẩm định, cấp kinh phí kịp thời cho lớp học.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Thủ trưởng cơ quan, đơn vị liên quan và học viên đi học thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Lưu VT, VP
7.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đinh Chung Phụng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1190/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1190/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/09/2016
Ngày hiệu lực14/09/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1190/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1190/QĐ-UBND mở các lớp bồi dưỡng kiến thức kỹ năng quản lý đất đai Ninh Bình 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1190/QĐ-UBND mở các lớp bồi dưỡng kiến thức kỹ năng quản lý đất đai Ninh Bình 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1190/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Bình
        Người kýĐinh Chung Phụng
        Ngày ban hành14/09/2016
        Ngày hiệu lực14/09/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Quyết định 1190/QĐ-UBND mở các lớp bồi dưỡng kiến thức kỹ năng quản lý đất đai Ninh Bình 2016

             Lịch sử hiệu lực Quyết định 1190/QĐ-UBND mở các lớp bồi dưỡng kiến thức kỹ năng quản lý đất đai Ninh Bình 2016

             • 14/09/2016

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 14/09/2016

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực