Quyết định 1194/2002/QĐ-TTg

Quyết định 1194/2002/QĐ-TTg phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật giai đoạn II Khu công nghiệp Xuyên Á, tỉnh Long An do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1194/2002/QĐ-TTg Dự án đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng kỹ thuật giai đoạn II Khu công nghiệp Xuyên Á, Long An


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1194/2002/QĐ-TTG

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2002 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH HẠ TẦNG KỸ THUẬT GIAI ĐOẠN II KHU CÔNG NGHIỆP XUYÊN Á, TỈNH LONG AN

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Quy chế Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu công nghệ cao ban hành kèm theo Nghị định số 36/CP ngày 24 tháng 4 năm 1997 của Chính phủ;
Căn cứ Điều lệ quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 và Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2000 của Chính phủ;
Xét đề nghị của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Long An (văn bản số 2847/CV-UB ngày 16 tháng 8 năm 2002) và ý kiến thẩm định của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 7340/BKH-KCN ngày 19 tháng 11 năm 2002),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật giai đoạn II Khu công nghiệp Xuyên á, tỉnh Long An với các nội dung sau :

1. Tên dự án : Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp giai đoạn II Khu công nghiệp Xuyên á, tỉnh Long An.

2. Chủ đầu tư : Công ty trách nhiệm hữu hạn Ngọc Phong, có trụ sở chính tại ấp Mới 2, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An.

3. Mục tiêu dự án : Tạo mặt bằng xây dựng các hệ thống giao thông, cấp điện, cấp nước, thông tin liên lạc, xử lý chất thải ... nhằm kinh doanh kết cấu hạ tầng đã được tạo ra trong Khu công nghiệp.

4. Địa điểm xây dựng : xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An.

5. Diện tích giai đoạn II : 255,6 ha, sẽ được chuẩn xác lại khi làm thủ tục thuê đất theo quy định của Luật Đất đai.

6. Tổng mức vốn đầu tư : 304 tỷ đồng Việt Nam.

7. Nguồn vốn : Vốn tự có, vốn ứng trước của các nhà đầu tư, vốn vay.

8. Thời gian hoạt động : 50 năm kể từ ngày có quyết định đầu tư.

9. Thời gian xây dựng : 6 năm kể từ khi có quyết định cho thuê đất. Trong quá trình đầu tư xây dựng, chủ đầu tư phải làm đầy đủ mọi thủ tục cần thiết theo quy định của Điều lệ quản lý đầu tư và xây dựng.

Điều 2. Công ty trách nhiệm hữu hạn Ngọc Phong được hưởng các ưu đãi theo Luật Khuyến khích đầu tư trong nước.

Điều 3. Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Long An có trách nhiệm chỉ đạo chủ đầu tư thực hiện dự án theo quy định hiện hành; lập đề án tổng thể về phát triển công trình kết cấu hạ tầng bên ngoài hàng rào đồng bộ với các công trình kết cấu hạ tầng bên trong hàng rào, bảo đảm hoạt động có hiệu quả cho Khu công nghiệp.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Long An, các Bộ trưởng : Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Quốc phòng, Công nghiệp, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Ngọc Phong và Thủ trưởng các cơ quan liên quan trong phạm vi chức năng và quyền hạn của mình chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

 

Nơi nhận :
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ,
- Các Bộ : Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng,
Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Quốc phòng,
Công nghiệp, Tài nguyên và Môi trường,
- UBND tỉnh Long An,
- Văn phòng Trung ương Đảng,
- Văn phòng Quốc hội,
- Văn phòng Chủ tịch nước,
- Ban Kinh tế Trung ương,
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao,
- Tòa án nhân dân tối cao,
- Ban QL KCN Long An,
- Công ty TNHH Ngọc Phong,
- Công báo,
- VPCP : BTCN, PCN Văn Trọng Lý,
các Vụ : KTTH, TH, PC, NN,
- Lưu : CN (5b), Văn thư.

KT.THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG 
Nguyễn Tấn DũngĐã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1194/2002/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1194/2002/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/12/2002
Ngày hiệu lực17/12/2002
Ngày công báo20/01/2003
Số công báoSố 4
Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1194/2002/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 1194/2002/QĐ-TTg Dự án đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng kỹ thuật giai đoạn II Khu công nghiệp Xuyên Á, Long An


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1194/2002/QĐ-TTg Dự án đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng kỹ thuật giai đoạn II Khu công nghiệp Xuyên Á, Long An
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1194/2002/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Tấn Dũng
        Ngày ban hành17/12/2002
        Ngày hiệu lực17/12/2002
        Ngày công báo20/01/2003
        Số công báoSố 4
        Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1194/2002/QĐ-TTg Dự án đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng kỹ thuật giai đoạn II Khu công nghiệp Xuyên Á, Long An

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1194/2002/QĐ-TTg Dự án đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng kỹ thuật giai đoạn II Khu công nghiệp Xuyên Á, Long An

            • 17/12/2002

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 20/01/2003

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 17/12/2002

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực