Quyết định 1196/2007/QĐ-UBND

Quyết định 1196/2007/QĐ-UBND quy định mức trợ cấp ngày công lao động đối với lực lượng dân quân tự vệ trong thời gian thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Pháp lệnh dân quân tự vệ do tỉnh Quảng Ninh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1196/2007/QĐ-UBND trợ cấp ngày công lao động dân quân tự vệ Quảng Ninh


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1196 /2007/QĐ-UBND

Hạ Long, ngày 13 tháng 4 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC TRỢ CẤP NGÀY CÔNG LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI LỰC LƯỢNG DÂN QUÂN TỰ VỆ TRONG THỜI GIAN THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LỆNH DÂN QUÂN TỰ VỆ

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003; Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Pháp lệnh dân quan tự vệ ngày 29/4/2004;

Căn cứ Nghị định số 184/2004/NĐ-CP ngày 02/11/2004 của Chính phủ quy định chi tiết việc thi hành Pháp lệnh Dân quân tự vệ;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 46/2005/TTLT/BQP-BKHĐT-BTC-BLĐTBXH của Liên Bộ Quốc phòng - Bộ kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, hướng dẫn một số điều của Nghị định số 184/2004/NĐ-CP ngày 02/11/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Dân quân tự vệ;

Xét đề nghị của Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh tại Tờ trình số 769/TTr-BCH ngày 06/4/2007; báo cáo thẩm định văn bản quy phạm pháp luật của Sở Tư pháp số 376/BC-STP-KTVB ngày 27/3/2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức trợ cấp ngày công lao động đối với lực lượng dân quân tự vệ trong thời gian thực hiện nhiệm vụ (theo quy định tại điểm a, khoản 1 Điều 24 và khoản 2 Điều 25 của Pháp lệnh dân quân tự vệ) với hệ số bằng 0,05 của mức lương tối thiểu chung.

Nguồn kinh phí để thực hiện chi trả chế độ trợ cấp trên do ngân sách xã, phường, thị trấn và các cơ quan, tổ chức bố trí trong dự toán hàng năm. Đối với các doanh nghiệp việc chi trả thực hiện theo các quy định về quản lý tài chính doanh nghiệp hiện hành.

Điều 2. Giao Bộ chỉ huy quân sự tỉnh phối hợp với Sở Tài chính và các ngành liên quan hướng dẫn cụ thể và đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Các ông, bà: Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Giám đốc các sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động-Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Tư pháp, Thủ trưởng các ngành có liên quan và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Quốc phòng; (để
- Bộ Tư lệnh QK3; báo
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh; cáo)
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3 (thực hiện);
- V0, TM2, NC;
- Tr.tâm lưu trữ VP/UB;
- Lưu VT, TH1.
35 bản, Hg-QĐ 216

TM. UBND TỈNH QUẢNG NINH
CHỦ TỊCH
Vũ Nguyên Nhiệm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1196/2007/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1196/2007/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/04/2007
Ngày hiệu lực23/04/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1196/2007/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1196/2007/QĐ-UBND trợ cấp ngày công lao động dân quân tự vệ Quảng Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1196/2007/QĐ-UBND trợ cấp ngày công lao động dân quân tự vệ Quảng Ninh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1196/2007/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ninh
        Người kýVũ Nguyên Nhiệm
        Ngày ban hành13/04/2007
        Ngày hiệu lực23/04/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1196/2007/QĐ-UBND trợ cấp ngày công lao động dân quân tự vệ Quảng Ninh

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1196/2007/QĐ-UBND trợ cấp ngày công lao động dân quân tự vệ Quảng Ninh

            • 13/04/2007

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 23/04/2007

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực