Quyết định 1196/QĐ-TTg

Quyết định 1196/QĐ-TTg năm 2008 về việc thành lập Trường Đại học Việt Đức do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1196/QĐ-TTg thành lập Trường Đại học Việt Đức


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------

Số: 1196/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 01 tháng 9 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT ĐỨC

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Quyết định số 121/2007/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch mạng lưới trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2006 – 2010;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tại tờ trình số 385/TTr-BGDĐT ngày 29 tháng 8 năm 2008 về việc thành lập Trường Đại học Việt Đức,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Trường Đại học Việt Đức tại thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Trường Đại học Việt Đức là cơ sở giáo dục đại học công lập, trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

Điều 3. Trường Đại học Việt Đức hoạt động theo Quy chế do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Văn phòng BCĐTW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh; thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- BQL KKTCKQT Bờ Y;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KGVX (5b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Thiện Nhân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1196/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1196/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/09/2008
Ngày hiệu lực01/09/2008
Ngày công báo18/09/2008
Số công báoTừ số 521 đến số 522
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1196/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 1196/QĐ-TTg thành lập Trường Đại học Việt Đức


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1196/QĐ-TTg thành lập Trường Đại học Việt Đức
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1196/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Thiện Nhân
        Ngày ban hành01/09/2008
        Ngày hiệu lực01/09/2008
        Ngày công báo18/09/2008
        Số công báoTừ số 521 đến số 522
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1196/QĐ-TTg thành lập Trường Đại học Việt Đức

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1196/QĐ-TTg thành lập Trường Đại học Việt Đức

            • 01/09/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 18/09/2008

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/09/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực