Quyết định 1196/QĐ-UBND

Quyết định 1196/QĐ-UBND năm 2017 về phương thức tuyển sinh vào các lớp đầu cấp Trung học cơ sở, Trung học phổ thông, Giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông năm học 2017-2018 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Nội dung toàn văn Quyết định 1196/QĐ-UBND 2017 tuyển sinh vào các lớp đầu Trung học cơ sở phổ thông Vĩnh Phúc


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1196/QĐ-UBND

Vĩnh Phúc, ngày 20 tháng 4 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH VÀO CÁC LỚP ĐẦU CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ, TRUNG HỌC PHỔ THÔNG, GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN CẤP THPT NĂM HỌC 2017-2018 TỈNH VĨNH PHÚC

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông;

Căn cứ Thông tư số 06/2012/TT-BGDĐT ngày 15/02/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên; Thông tư số 12/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung Điều 23 và Điều 24 Thông tư số 06/2012/TT-BGDĐT ngày 15/02/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Thông tư số 01/2016/TT-BGDĐT ngày 15/1/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Trường phổ thông dân tộc nội trú;

Căn cứ Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25/1/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2017;

Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 94/TTr-SGDĐT ngày 30/3/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phương thức tuyển sinh vào các lớp đầu cấp Trung học cơ sở (THCS), Trung học phổ thông (THPT), Giáo dục thường xuyên (GDTX) cấp THPT năm học 2017-2018 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, như sau:

1. Tuyển sinh vào lớp 6:

1.1. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển.

1.2. Điều kiện được xét tuyển: Đối tượng dự tuyển là học sinh đã hoàn thành chương trình bậc Tiểu học và trong độ tuổi theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Tuyển sinh vào lớp 10:

2.1. Tuyển thẳng vào học THPT, GDTX cấp THPT áp dụng đối với các học sinh đã tốt nghiệp THCS, trong độ tuổi quy định, thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú;

b) Học sinh là người dân tộc rất ít người;

c) Học sinh khuyết tật;

d) Học sinh đạt giải cấp quốc gia trở lên về văn hóa; văn nghệ; thể dục thể thao; cuộc thi khoa học kĩ thuật dành cho học sinh trung học.

2.2. Xét tuyển vào học THPT, GDTX cấp THPT bằng kết quả học tập ở cấp THCS: Áp dụng đối với các học sinh đã tốt nghiệp THCS, trong độ tuổi qui định, thuộc các đội tuyển của tỉnh tham gia các cuộc thi văn hóa, văn nghệ, thể thao do Bộ GD&ĐT hoặc Bộ GD&ĐT phối hợp với các Bộ, Ngành trung ương khác tổ chức từ học kỳ II lớp 9 năm học 2016-2017.

2.3. Thi tuyển:

- Áp dụng cho học sinh đã tốt nghiệp THCS, trong độ tuổi qui định, không thuộc các đối tượng nêu tại các mục 2.1 và 2.2 Điều 1 có nguyện vọng học chương trình THPT tại các trường THPT công lập (THPT, THPT chuyên, Trường dân tộc nội trú), chương trình GDTX cấp THPT tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh. (học sinh dự tuyển vào học chương trình GDTX cấp THPT phải dự thi tại một Hội đồng thi do Trường THPT tổ chức để lấy kết quả thi xét tuyển vào cơ sở giáo dục dạy chương trình GDTX cấp THPT).

- Để đảm bảo chất lượng tuyển sinh vào lớp 10 và thực hiện tốt kế hoạch phân luồng học sinh sau THCS, giao Sở Giáo dục và Đào tạo qui định điểm sàn tuyển sinh vào lớp 10 THPT theo từng đơn vị huyện/thị xã/thành phố và điểm sàn chung cho học sinh học chương trình GDTX cấp THPT.

Điều 2. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch cụ thể, chỉ đạo và hướng dẫn các đơn vị thực hiện công tác tuyển sinh vào các lớp đầu cấp THCS, THPT và GDTX cấp THPT năm học 2017-2018 trên địa bàn tỉnh theo đúng các qui định hiện hành, lưu ý:

- Có phương án tuyển sinh đặc thù cho các Trường THCS chất lượng cao để đảm bảo chất lượng học sinh.

- Khi giao chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 cho các Trường THPT phải đảm bảo chỉ tiêu tối thiểu 30% phân luồng cho học sinh sau THCS trên địa bàn toàn tỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ngành: Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Việt Văn

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1196/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1196/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/04/2017
Ngày hiệu lực20/04/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1196/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1196/QĐ-UBND 2017 tuyển sinh vào các lớp đầu Trung học cơ sở phổ thông Vĩnh Phúc


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1196/QĐ-UBND 2017 tuyển sinh vào các lớp đầu Trung học cơ sở phổ thông Vĩnh Phúc
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1196/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Phúc
        Người kýVũ Việt Văn
        Ngày ban hành20/04/2017
        Ngày hiệu lực20/04/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1196/QĐ-UBND 2017 tuyển sinh vào các lớp đầu Trung học cơ sở phổ thông Vĩnh Phúc

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1196/QĐ-UBND 2017 tuyển sinh vào các lớp đầu Trung học cơ sở phổ thông Vĩnh Phúc

            • 20/04/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 20/04/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực