Quyết định 1197/QĐ-UBND

Quyết định 1197/QĐ-UBND năm 2014 cho phép thành lập Văn phòng công chứng Tân Tiến do tỉnh Bình Phước ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1197/QĐ-UBND 2014 cho phép thành lập Văn phòng công chứng Tân Tiến Bình Phước


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1197/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 06 tháng 06 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

CHO PHÉP THÀNH LẬP VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG TÂN TIẾN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Công chứng năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 04/2013/NĐ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng;

Căn cứ Quyết định số 250/QĐ-TTg ngày 10/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Đề án “Xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển tổ chức hành nghề công chứng ở Việt Nam đến năm 2020”;

Căn cứ Quyết định số 949/QĐ-UBND ngày 14 tháng 4 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc phê duyệt “Đề án Quy hoạch phát triển các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Bình Phước đến năm 2020”; Quyết định 1766/QĐ-UBND ngày 27/7/2011 sửa đổi, bổ sung Quyết định số 949/QĐ-UBND của UBND tỉnh;

Thực hiện Kế hoạch số 177/KH-UBND ngày 12/9/2013 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện “Quy hoạch tổng thể phát triển tổ chức hành nghề công chứng đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh Bình Phước; Quyết định số 755/QĐ-UBND ngày 17/4/2014 của UBND tỉnh ban hành Quy định về tiêu chí và cách thức xét duyệt hồ sơ thành lập các Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 81/TTr-STP ngày 21 tháng 5 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép thành lập Văn phòng công chứng Tân Tiến do Công chứng viên Nguyễn Thị Cẩm Tú làm Trưởng Văn phòng.

Địa điểm làm việc đặt tại xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.

Điều 2. Sở Tư pháp chịu trách nhiệm tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện quản lý nhà nước đối với Văn phòng Công chứng Tân Tiến theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp, UBND huyện Đồng Phú, bà Nguyễn Thị Cẩm Tú và các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Chủ tịch, PCT;
- Như Điều 3;
- Sở Tư pháp (3 bản);
- LĐVP, Phòng NC-NgV;
- Lưu: VT. DN11

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trăm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1197/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1197/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/06/2014
Ngày hiệu lực06/06/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1197/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1197/QĐ-UBND 2014 cho phép thành lập Văn phòng công chứng Tân Tiến Bình Phước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1197/QĐ-UBND 2014 cho phép thành lập Văn phòng công chứng Tân Tiến Bình Phước
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1197/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Phước
        Người kýNguyễn Văn Trăm
        Ngày ban hành06/06/2014
        Ngày hiệu lực06/06/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Dịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1197/QĐ-UBND 2014 cho phép thành lập Văn phòng công chứng Tân Tiến Bình Phước

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1197/QĐ-UBND 2014 cho phép thành lập Văn phòng công chứng Tân Tiến Bình Phước

            • 06/06/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 06/06/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực