Quyết định 12/2000/QĐ-TTg

Quyết định 12/2000/QĐ-TTg phê duyệt Hiệp định khung hợp tác kinh tế, thương mại và khoa học kỹ thuật giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Các Tiểu vương Quốc Arập thống nhất do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 12/2000/QĐ-TTg Hiệp định khung hợp tác kinh tế, thương mại và khoa học kỹ thuật giữa Việt Nam và các Tiểu vương Quốc Arập thống nhất


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 12/2000/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2000

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT HIỆP ĐỊNH KHUNG HỢP TÁC KINH TẾ, THƯƠNG MẠI VÀ KHOA HỌC KỸ THUẬT GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ NHÀ NƯỚC CÁC TIỂU VƯƠNG QUỐC ARẬP THỐNG NHẤT

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Pháp lệnh về ký kết và thực hiện điều ước quốc tế của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 20 tháng 8 năm 1998;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Hiệp định khung hợp tác kinh tế, thương mại và khoa học kỹ thuật giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Nhà nước Các Tiểu vương Quốc Arập thống nhất ký tại Abu Dhabi ngày 23 tháng 10 năm 1999.

Điều 2. Bộ Ngoại giao làm thủ tục đối ngoại về việc phê duyệt Hiệp định và thông báo cho các cơ quan hữu quan nước ta ngày bắt đầu có hiệu lực của Hiệp định nói trên.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Ngoại giao,
- Vụ Luật pháp quốc tế Bộ Ngoại giao,
- VPCP: các Vụ PC, TH, TTBC
- Lưu: QHQT (3), VT;

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Mạnh Cầm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 12/2000/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu12/2000/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/01/2000
Ngày hiệu lực26/01/2000
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Lĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 12/2000/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 12/2000/QĐ-TTg Hiệp định khung hợp tác kinh tế, thương mại và khoa học kỹ thuật giữa Việt Nam và các Tiểu vương Quốc Arập thống nhất


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 12/2000/QĐ-TTg Hiệp định khung hợp tác kinh tế, thương mại và khoa học kỹ thuật giữa Việt Nam và các Tiểu vương Quốc Arập thống nhất
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu12/2000/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Mạnh Cầm
        Ngày ban hành26/01/2000
        Ngày hiệu lực26/01/2000
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Lĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 12/2000/QĐ-TTg Hiệp định khung hợp tác kinh tế, thương mại và khoa học kỹ thuật giữa Việt Nam và các Tiểu vương Quốc Arập thống nhất

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 12/2000/QĐ-TTg Hiệp định khung hợp tác kinh tế, thương mại và khoa học kỹ thuật giữa Việt Nam và các Tiểu vương Quốc Arập thống nhất

            • 26/01/2000

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 26/01/2000

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực