Quyết định 12/2001/QĐ-BNN-TCCB

Quyết định 12/2001/QĐ-BNN-TCCB về việc sáp nhập Xí nghiệp lợn giống ngoại Tam đảo, Xí nghiệp chăn nuôi và Thức ăn gia súc An Khánh vào Xí nghiệp giống vật nuôi Mỹ Văn và đổi tên Xí nghiệp giống vật nuôi Mỹ Văn thành Công ty giống lợn Miền Bắc do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 12/2001/QĐ-BNN-TCCB sáp nhập Xí nghiệp lợn giống ngoại Tam đảo chăn nuôi Thức ăn gia súc An Khánh vào vật Mỹ Văn thành Công ty miền Bắc


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 12/2001/QĐ-BNN-TCCB

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2001 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V SÁP NHẬP XÍ NGHIỆP LỢN GIỐNG NGOẠI TAM ĐẢO, XÍ NGHIỆP CHĂN NUÔI VÀ THỨC ĂN GIA SÚC AN KHÁNH VÀO XÍ NGHIỆP GIỐNG VẬT NUÔI MỸ VĂN VÀ ĐỔI TÊN XÍ NGHIỆP GIỐNG VẬT NUÔI MỸ VĂN THÀNH CÔNG TY GIỐNG LỢN MIỀN BẮC

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 73/CP ngày 01-11-1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Nghị định 50/CP ngày 28/8/1996 của Chính phủ về thành lập, tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp Nhà nước và Nghị định số 38/CP ngày 28/4/1997 của Chính phủ về sửa đổi và bổ sung một số điều của Nghị định số 50/CP;
Xét đề nghị của Hội đồng quản trị Tổng công ty chăn nuôi
Việt Nam và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sáp nhập nguyên trạng ( bao gồm: nhiệm vụ, đất đai, tài sản, lao động, tiền vốn ... ) Xí nghiệp lợn giống ngoại Tam đảo, Xí nghiệp chăn nuôi và Thức ăn gia súc An Khánh vào Xí nghiệp giống vật nuôi Mỹ Văn và đổi tên Xí nghiệp giống vật nuôi Mỹ Văn thành Công ty giống lợn Miền Bắc

Vốn và ngành nghề kinh doanh của Công ty là vốn & ngành nghề kinh doanh của 3 doanh nghiệp cộng lại.

Trụ sở chính của Công ty giống lợn Miền Bắc đặt tại Xã Chí Phùng Kiên, Huyện Mỹ Hào, Tỉnh Hưng Yên

Công ty giống lợn Miền Bắc là doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích và là thành viên hạch toán độc lập thuộc Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam, có tư cách pháp nhân, được sử dụng con dấu riêng và mở tài khoản giao dịch tại Ngân hàng.

Sau khi sáp nhập Xí nghiệp lợn giống ngoại Tam đảo, Xí nghiệp chăn nuôi và Thức ăn gia súc An Khánh là đơn vị hạch toán phụ thuộc Công ty giống lợn Miền Bắc được mở tài khoản giao dịch tại Ngân Hàng và sử dụng con dấu phụ thuộc doanh nghiệp Nhà nước.

Điều 2. Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Tổng công ty chăn nuôi

Việt Nam chịu trách nhiệm tổ chức chỉ đạo việc sáp nhập theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.

Giám đốc Công ty giống lợn Miền Bắc phải làm đầy đủ thủ tục để đổi tên doanh nghiệp, đăng ký lại vốn, ngành nghề kinh doanh và hoạt động kinh doanh theo đúng pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký. Chánh văn phòng Bộ, Vụ Trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan, Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Tổng công ty chăn nuôi Việt Nam cùng Giám đốc các doanh nghiệp có tên tại điều 1 trong Quyết định chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như điều 3
- Lưu VP + TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
THỨ TRƯỞNG
 
Nguyễn Thiện Luân

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 12/2001/QĐ-BNN-TCCB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu12/2001/QĐ-BNN-TCCB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/02/2001
Ngày hiệu lực07/03/2001
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 12/2001/QĐ-BNN-TCCB

Lược đồ Quyết định 12/2001/QĐ-BNN-TCCB sáp nhập Xí nghiệp lợn giống ngoại Tam đảo chăn nuôi Thức ăn gia súc An Khánh vào vật Mỹ Văn thành Công ty miền Bắc


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 12/2001/QĐ-BNN-TCCB sáp nhập Xí nghiệp lợn giống ngoại Tam đảo chăn nuôi Thức ăn gia súc An Khánh vào vật Mỹ Văn thành Công ty miền Bắc
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu12/2001/QĐ-BNN-TCCB
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýNguyễn Thiện Luân
        Ngày ban hành20/02/2001
        Ngày hiệu lực07/03/2001
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 12/2001/QĐ-BNN-TCCB sáp nhập Xí nghiệp lợn giống ngoại Tam đảo chăn nuôi Thức ăn gia súc An Khánh vào vật Mỹ Văn thành Công ty miền Bắc

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 12/2001/QĐ-BNN-TCCB sáp nhập Xí nghiệp lợn giống ngoại Tam đảo chăn nuôi Thức ăn gia súc An Khánh vào vật Mỹ Văn thành Công ty miền Bắc

            • 20/02/2001

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 07/03/2001

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực