Quyết định 12/2002/QĐ-BNN

Quyết định 12/2002/QĐ-BNN thành lập Văn phòng Bảo hộ giống cây trồng mới do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 12/2002/QĐ-BNN thành lập Văn phòng Bảo hộ giống cây trồng mới


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 12/2002/QĐ-BNN

Hà Nội, ngày 19 tháng 2 năm 2002

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN SỐ 12/2002/QĐ-BNN, NGÀY 19 THÁNG 02 NĂM 2002 VỀ VIỆC THÀNH LẬP VĂN PHÒNG BẢO HỘ GIỐNG CÂY TRỒNG MỚI

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 73/CP ngày 01/11/1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Nghị định số 13/2001/NĐ-CP ngày 20/4/2001 của Chính phủ về bảo hộ giống cây trồng mới;
Căn cứ Thông tư số 13/2001/NĐ-CP bảo hộ giống cây trồng mới">119/2001/TT-BNN ngày 21/12/2001 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 13/2001/NĐ-CP ngày 20/4/2001 của Chính phủ về bảo hộ giống cây trồng mới;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.- Thành lập Văn phòng Bảo hộ giống cây trồng mới thuộc Vụ Khoa học Công nghệ và Chất lượng sản phẩm.

Văn phòng Bảo hộ giống cây trồng mới có con dấu để giao dịch hành chính trong phạm vi nhiệm vụ được giao.

Điều 2.- Văn phòng Bảo hộ giống cây trồng mới có nhiệm vụ:

1. Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định; tư vấn và làm các thủ tục trình Bộ cấp, đình chỉ, huỷ bỏ hoặc thu hồi Văn bằng bảo hộ giống cây trồng mới.

2. Thu phí, lệ phí thẩm định hồ sơ cấp Văn bằng và duy trì hiệu lực của Văn bằng theo quy định. Nguồn thu phí và lệ phí được gửi vào tài khoản của Văn phòng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

3. Giúp lãnh đạo tổng hợp, thống kê, lưu trữ hồ sơ và thực hiện thủ tục hành chính khác liên quan đến lĩnh vực bảo hộ giống cây trồng mới được giao.

4. Sử dụng nguồn thu phí, lệ phí theo quy định của cấp có thẩm quyền.

Điều 3.- Văn phòng Bảo hộ giống cây trồng mới có Chánh văn phòng điều hành do một Lãnh đạo Vụ Khoa học Công nghệ và Chất lượng sản phẩm kiêm nhiệm.

Biên chế Văn phòng Bảo hộ giống cây trồng mới có 2 chuyên viên chuyên môn do Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Chất lượng sản phẩm bố trí trong biên chế định biên được Bộ giao. Trường hợp cần thiết theo yêu cầu, Văn phòng Bảo hộ giống cây trồng mới được tiếp nhận cán bộ nhân viên điều động biệt phái đến làm việc.

Quy chế hoạt động cụ thể của Văn phòng Bảo hộ giống cây trồng do Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Chất lượng sản phẩm trình Bộ quyết định.

Điều 4.- Văn phòng Bảo hộ giống cây trồng mới có trụ sở tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, số 02 Ngọc Hà - Ba Đình - Hà Nội.

Điều 5.- Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 6.- Chánh văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Chất lượng sản phẩm và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

Bùi Bá Bổng

(Đã ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 12/2002/QĐ-BNN

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 12/2002/QĐ-BNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 19/02/2002
Ngày hiệu lực 06/03/2002
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Sở hữu trí tuệ
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 12/2002/QĐ-BNN

Lược đồ Quyết định 12/2002/QĐ-BNN thành lập Văn phòng Bảo hộ giống cây trồng mới


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 12/2002/QĐ-BNN thành lập Văn phòng Bảo hộ giống cây trồng mới
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 12/2002/QĐ-BNN
Cơ quan ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Người ký Bùi Bá Bổng
Ngày ban hành 19/02/2002
Ngày hiệu lực 06/03/2002
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Sở hữu trí tuệ
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 12 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 12/2002/QĐ-BNN thành lập Văn phòng Bảo hộ giống cây trồng mới

Lịch sử hiệu lực Quyết định 12/2002/QĐ-BNN thành lập Văn phòng Bảo hộ giống cây trồng mới

  • 19/02/2002

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 06/03/2002

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực