Quyết định 12/2002/QĐ-TCBĐ

Quyết định 12/2002/QĐ-TCBĐ ban hành tạm thời cước thông tin liên tỉnh áp dụng đối với Bộ Công an để phục vụ dự án "Sử dụng đường thông tin quốc gia phục vụ mạng viễn thông - tin học Bộ Công an" do Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện ban hành

Quyết định 12/2002/QĐ-TCBĐ cước thông tin liên tỉnh áp dụng Bộ CA dự án Sử dụng đường thông tin quốc gia phục vụ mạng viễn thông-tin học Bộ CA đã được thay thế bởi Quyết định 933/QĐ-BTTTT 2014 hệ thống hóa văn bản quy phạm quản lý nhà nước Bộ Thông tin Truyền thông và được áp dụng kể từ ngày 03/07/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 12/2002/QĐ-TCBĐ cước thông tin liên tỉnh áp dụng Bộ CA dự án Sử dụng đường thông tin quốc gia phục vụ mạng viễn thông-tin học Bộ CA


TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 12/2002/QĐ-TCBĐ

Hà Nội, ngày 10 tháng 1 năm 2002

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN SỐ 12/2002/QĐ-TCBĐ NGÀY 10 THÁNG 1 NĂM 2002 VỀ VIỆC BAN HÀNH TẠM THỜI CƯỚC THUÊ LUỒNG LIÊN TỈNH ÁP DỤNG ĐỐI VỚI BỘ CÔNG AN ĐỂ PHỤC VỤ DỰ ÁN "SỬ DỤNG ĐƯỜNG THÔNG QUỐC GIA PHỤC VỤ MẠNG VIỄN THÔNG - TIN HỌC CỦA BỘ CÔNG AN"

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN

Căn cứ Nghị định số 12/CP ngày 11/3/1996 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Tổng cục Bưu điện;
Căn cứ Quyết định số 681/QĐ-TTg ngày 06/7/1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc đầu tư dự án "Sử dụng đường thông quốc gia phục vụ mạng viễn thông - tin học của Bộ Công an";
Căn cứ Quyết định số 99/1998/QĐ-TTg ngày 26/5/1998 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý giá và cước bưu chính, viễn thông;
Căn cứ Thông tư số 03/1999/TT-TCBĐ ngày 11/5/1999 của Tổng cục Bưu điện hướng dẫn thực hiện Nghị định số 109/1997/NĐ-CP ngày 12/11/1997 của Chính phủ về Bưu chính và Viễn thông và Quyết định số 99/1998/QĐ-TTg ngày 26/5/1998 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý giá và cước bưu chính, viễn thông;
Sau khi tham khảo ý kiến các Bộ Ngành liên quan: Ban Vật giá Chính phủ (công văn số 576/BVGCP-CNTĐV ngày 31/7/2001), Bộ Tài chính (công văn số 8822/TC/TCDN ngày 18/9/2001), Bộ Công an (công văn số 650/E11 (E13/P8) ngày 01/8/2001 của Tổng cục Khoa học Kỹ thuật và Công nghiệp);
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kinh tế - Kế hoqạch.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay ban hành tạm thời cước thuê luồng (kênh tốc độ 2 Mbps) viễn thông liên tỉnh áp dụng đối với Bộ Công an để phục vụ dự án "Sử dụng đường thông quốc gia phục vụ mạng viễn thông - tin học của Bộ Công an" như sau:

1. Cước cài đặt (thu một lần): Giao Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam quy định.

2. Cước thuê tháng (1.000 đồng/tháng/E1):

Vùng cước

Mức cước

1

27.225

2

35.561

3

40.162

4

53.100

5

84.477

6

112.958

7

156.887

Vùng cước quy định nêu trên được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 490/2001/QĐ-TTg ngày 21/6/2001 của Tổng cục Bưu điện.

- Các mức cước nêu trên bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày Bộ Công an thuê kênh và áp dụng cho đến hết ngày 30/6/2002. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kinh tế - Kế hoạch, Thủ trưởng các đơn vị chức năng và các đơn vị trực thuộc Tổng cục Bưu điện, Tổng giám đốc Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

Trần Ngọc Bình

(Đã ký)

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 12/2002/QĐ-TCBĐ

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu12/2002/QĐ-TCBĐ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/01/2002
Ngày hiệu lực25/01/2002
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 03/07/2014
Cập nhật2 năm trước

Download Văn bản pháp luật 12/2002/QĐ-TCBĐ

Lược đồ Quyết định 12/2002/QĐ-TCBĐ cước thông tin liên tỉnh áp dụng Bộ CA dự án Sử dụng đường thông tin quốc gia phục vụ mạng viễn thông-tin học Bộ CA


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 12/2002/QĐ-TCBĐ cước thông tin liên tỉnh áp dụng Bộ CA dự án Sử dụng đường thông tin quốc gia phục vụ mạng viễn thông-tin học Bộ CA
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu12/2002/QĐ-TCBĐ
        Cơ quan ban hànhTổng cục Bưu điện
        Người kýTrần Ngọc Bình
        Ngày ban hành10/01/2002
        Ngày hiệu lực25/01/2002
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 03/07/2014
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 12/2002/QĐ-TCBĐ cước thông tin liên tỉnh áp dụng Bộ CA dự án Sử dụng đường thông tin quốc gia phục vụ mạng viễn thông-tin học Bộ CA

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 12/2002/QĐ-TCBĐ cước thông tin liên tỉnh áp dụng Bộ CA dự án Sử dụng đường thông tin quốc gia phục vụ mạng viễn thông-tin học Bộ CA