Quyết định 12/2008/QĐ-UBND

Quyết định 12/2008/QĐ-UBND về chuyển nhiệm vụ đăng kiểm phương tiện thủy nội địa do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 12/2008/QĐ-UBND chuyển nhiệm vụ đăng kiểm phương tiện thủy nội địa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------

Số: 12/2008/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 14 tháng 02 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN NHIỆM VỤ ĐĂNG KIỂM PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND này 26/11/2003;
Căn cứ Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 15/6/2004;
Căn cứ Nghị định số 21/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa;
Căn cứ Quyết định số 25/2004/QĐ-BGTVT ngày 25/11/2004 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quy định về đăng kiểm phương tiện thủy nội địa;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 60/TTr-SGTVT ngày 24/01/2008, Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 57/TTr-SNV ngày 13/12/2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều1. Chuyển nhiệm vụ Đăng kiểm phương tiện thủy nội địa từ Sở Giao thông vận tải cho Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Bắc Giang kể từ ngày 01/3/2008.

Điều 2. Giám đốc Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm bàn giao nhiệm vụ nêu trên cho Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Bắc Giang và giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về công tác đăng kiểm phương tiện giao thông trên địa bàn.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Giao thông vận tải, Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Bắc Giang và các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Cục Đăng kiểm Việt Nam;
- Các thành viên UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- VP UBND tỉnh:
+ LĐVP, Website BG, NC, TKCT;
+ Lưu: VT, CN.

TM. UBND TỈNH
CHỦ TỊCH
Thân Văn Mưu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 12/2008/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu12/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/02/2008
Ngày hiệu lực01/03/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 12/2008/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 12/2008/QĐ-UBND chuyển nhiệm vụ đăng kiểm phương tiện thủy nội địa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 12/2008/QĐ-UBND chuyển nhiệm vụ đăng kiểm phương tiện thủy nội địa
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu12/2008/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Giang
        Người kýThân Văn Mưu
        Ngày ban hành14/02/2008
        Ngày hiệu lực01/03/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 12/2008/QĐ-UBND chuyển nhiệm vụ đăng kiểm phương tiện thủy nội địa

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 12/2008/QĐ-UBND chuyển nhiệm vụ đăng kiểm phương tiện thủy nội địa

            • 14/02/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/03/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực