Quyết định 12/2012/QĐ-UBND

Quyết định 12/2012/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân quận 7 ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 12/2012/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật


ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN 7
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/2012/QĐ-UBND

Quận 7, ngày 22 tháng 10 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 7

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản qui phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định 91/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;

Căn cứ Nghị định 40/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tư pháp tại Tờ trình số 516 /TTr-TP ngày 16 tháng 10 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay bãi bỏ 04 văn bản quy phạm pháp luật do Uỷ ban nhân dân quận 7 ban hành theo Danh mục đính kèm.

Lý do: Không còn phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 07 ngày, kể từ ngày ký

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân quận, Thủ trưởng các phòng ban chuyên môn thuộc quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 10 phường, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Trọng Hiếu

 

DANH MỤC

VĂN BẢN BÃI BỎ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 12/2012/QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2012 của UBND quận 7)

Stt

Số, ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu nội dung

Ghi chú

1

27/QĐ.UB.TC

20/3/2001

Về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện chỉ thị và các Nghị định của Chính phủ về tăng cường quản lý các hoạt động văn hóa và dịch vụ văn hóa, đẩy mạnh bài trừ các tệ nạn xã hội

Đề xuất bãi bỏ

2

19/CT-UB

02/11/2001

Về việc xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn quận 7

Đề xuất bãi bỏ

3

08/CT-UB

17/5/2002

Về tăng cường công tác tiếp công dân

Đề xuất bãi bỏ

4

05/2007/CT-UBND

04/9/2007

Về tăng cường công tác quản lý dất do Nhà nước trực tiếp quản lý đất (đất công), đất sông rạch trên địa bàn quận 7 Thành phố Hồ Chí Minh

Đề xuất bãi bỏ

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 12/2012/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu12/2012/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/10/2012
Ngày hiệu lực29/10/2012
Ngày công báo15/11/2012
Số công báoSố 54
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 12/2012/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 12/2012/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 12/2012/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu12/2012/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýLê Trọng Hiếu
        Ngày ban hành22/10/2012
        Ngày hiệu lực29/10/2012
        Ngày công báo15/11/2012
        Số công báoSố 54
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 12/2012/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 12/2012/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật

            • 22/10/2012

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/11/2012

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 29/10/2012

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực