Quyết định 12/2012/QĐ-UBND

Quyết định 12/2012/QĐ-UBND thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất cho nhân dân vay vốn đầu tư phát triển giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh năm 2012 do Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 12/2012/QĐ-UBND hỗ trợ lãi suất cho nhân dân vay đầu tư phát triển


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/2012/QĐ-UBND

Kiên Giang, ngày 16 tháng 3 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ LÃI SUẤT CHO NHÂN DÂN VAY VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIAO THÔNG NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NĂM 2012

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị quyết số 38/2012/NQ-HĐND ngày 11 tháng 01 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất cho nhân dân vay vốn đầu tư phát triển giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh năm 2012;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 68/TTr-STC ngày 22 tháng 02 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất cho nhân dân vay vốn đầu tư phát triển giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh năm 2012, cụ thể như sau:

1. Mức vốn được hỗ trợ lãi suất: Tối đa không quá 30% trên tổng vốn đầu tư giao thông nông thôn.

2. Thời gian hỗ trợ lãi suất là 36 tháng, trong đó:

- Hỗ trợ 100% lãi suất trên tổng nợ vay trong 12 tháng đầu;

- Hỗ trợ 50% lãi suất trên 70% vốn vay trong 12 tháng tiếp theo;

- Hỗ trợ 30% lãi suất trên 70% vốn vay trong 12 tháng cuối.

3. Tùy theo tình hình thực tế của địa phương, giao Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố xem xét điều chỉnh tỷ lệ hỗ trợ phù hợp với các xã, phường, thị trấn; ấp, khu phố hoặc tuyến đường bảo đảm không vượt quá tổng mức kinh phí hỗ trợ theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này tính trên địa bàn toàn huyện.

4. Nguồn vốn hỗ trợ lãi suất năm 2012: Sử dụng từ nguồn dự phòng ngân sách năm 2012.

Điều 2. Giao trách nhiệm cho Giám đốc Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Kiên Giang và các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dưng quy chế phối hợp và kế hoạch triển khai thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Văn Thi

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 12/2012/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu12/2012/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/03/2012
Ngày hiệu lực26/03/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 12/2012/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 12/2012/QĐ-UBND hỗ trợ lãi suất cho nhân dân vay đầu tư phát triển


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 12/2012/QĐ-UBND hỗ trợ lãi suất cho nhân dân vay đầu tư phát triển
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu12/2012/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Kiên Giang
        Người kýLê Văn Thi
        Ngày ban hành16/03/2012
        Ngày hiệu lực26/03/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 12/2012/QĐ-UBND hỗ trợ lãi suất cho nhân dân vay đầu tư phát triển

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 12/2012/QĐ-UBND hỗ trợ lãi suất cho nhân dân vay đầu tư phát triển

            • 16/03/2012

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 26/03/2012

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực