Quyết định 12/2013/QĐ-UBND

Quyết định 12/2013/QĐ-UBND về thu và mức thu lệ phí hộ tịch áp dụng đối với việc ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn đã tiến hành ở nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Quyết định 12/2013/QĐ-UBND mức thu lệ phí hộ tịch đối với việc ly hôn đã được thay thế bởi Quyết định 34/2016/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm lệ phí hộ tịch lệ phí cấp bản sao Vũng Tàu và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2017.

Nội dung toàn văn Quyết định 12/2013/QĐ-UBND mức thu lệ phí hộ tịch đối với việc ly hôn


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/2013/QĐ-UBND

Bà Rịa, ngày 18 tháng 02 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH VIỆC THU VÀ MỨC THU LỆ PHÍ HỘ TỊCH ÁP DỤNG ĐỐI VỚI VIỆC GHI VÀO SỔ HỘ TỊCH VIỆC LY HÔN ĐÃ TIẾN HÀNH Ở NƯỚC NGOÀI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Thông tư số 16/2010/TT-BTP ngày 08 tháng 10 năm 2010 của Bộ Tư pháp hướng dẫn việc ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn đã tiến hành ở nước ngoài;

Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16 tháng 10 năm 2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị quyết số 27/2012/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năng 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn việc thu và mức thu lệ phí hộ tịch áp dụng đối với việc ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn đã tiến hành ở nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

Thực hiện Công văn số 17691/BTC-CST ngày 27 tháng 12 năm 2010 của Bộ Tài chính về việc lệ phí hộ tịch;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 122/TTr-STP ngày 22 tháng 01 năm 2012 đề nghị ban hành quyết định về việc thu và mức thu lệ phí hộ tịch áp dụng đối với việc ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn đã tiến hành ở nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định việc thu và mức thu lệ phí hộ tịch áp dụng đối với việc ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn đã tiến hành ở nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, cụ thể như sau:

- Đối tượng nộp lệ phí:

+ Công dân Việt Nam ly hôn ở nước ngoài;

+ Người nước ngoài đăng ký kết hôn với công dân Việt Nam tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam, sau đó ly hôn ở nước ngoài.

- Cơ quan thu lệ phí: Sở Tư pháp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

- Mức thu lệ phí: 50.000 đồng.

Cơ quan thu lệ phí được trích lại 30% (ba mươi phần trăm), số lệ phí hộ tịch áp dụng đối với việc ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn đã tiến hành ở nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũ Tàu để chi cho công tác tổ chức thu. Nội dung chi thực hiện theo quy định hiện hành. 70% (bảy mươi phần trăm) số thu lệ phí còn lại nộp vào ngân sách nhà nước.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Tài chính; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Minh Sanh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 12/2013/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu12/2013/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/02/2013
Ngày hiệu lực28/02/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2017
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 12/2013/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 12/2013/QĐ-UBND mức thu lệ phí hộ tịch đối với việc ly hôn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 12/2013/QĐ-UBND mức thu lệ phí hộ tịch đối với việc ly hôn
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu12/2013/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
        Người kýTrần Minh Sanh
        Ngày ban hành18/02/2013
        Ngày hiệu lực28/02/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2017
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 12/2013/QĐ-UBND mức thu lệ phí hộ tịch đối với việc ly hôn

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 12/2013/QĐ-UBND mức thu lệ phí hộ tịch đối với việc ly hôn