Quyết định 12/2015/QĐ-UBND

Quyết định 12/2015/QĐ-UBND sửa đổi giá nhà xây thô làm cơ sở tính thuế thu nhập cá nhân trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Nội dung toàn văn Quyết định 12/2015/QĐ-UBND sửa đổi giá nhà xây thô tính thuế thu nhập cá nhân Bắc Ninh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------

Số: 12/2015/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 11 tháng 05 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI GIÁ NHÀ XÂY THÔ LÀM CƠ SỞ TÍNH THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân;

Căn cứ Thông báo số 24/TB-UBND ngày 21/4/2015 của UBND tỉnh Bắc Ninh về thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp UBND tỉnh ngày 20/4/2015;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi Điều 1, Quyết định số 255/2014/QĐ-UBND ngày 17/6/2014 lại là : “Đơn giá tạm thời 1 m2 nhà xây thô bằng (=) 45% giá nhà đã hoàn thiện của loại nhà cấp III, loại 5 theo đơn giá nhà tại Quyết định số 528/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của UBND tỉnh Bắc Ninh, làm cơ sở tính thuế thu nhập cá nhân trên địa bàn tỉnh bắc Ninh. Đơn giá này thay đổi khi đơn giá nhà cửa tại Quyết định số 528/2014/QĐ-UBND thay đổi.” 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; Tài chính; Xây dựng, Cục Thuế Bắc Ninh; Kho bạc Nhà nước Bắc Ninh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. UBND TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Lương Thành

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 12/2015/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu12/2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/05/2015
Ngày hiệu lực21/05/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 12/2015/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 12/2015/QĐ-UBND sửa đổi giá nhà xây thô tính thuế thu nhập cá nhân Bắc Ninh


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 12/2015/QĐ-UBND sửa đổi giá nhà xây thô tính thuế thu nhập cá nhân Bắc Ninh
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu12/2015/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Ninh
       Người kýNguyễn Lương Thành
       Ngày ban hành11/05/2015
       Ngày hiệu lực21/05/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 12/2015/QĐ-UBND sửa đổi giá nhà xây thô tính thuế thu nhập cá nhân Bắc Ninh

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 12/2015/QĐ-UBND sửa đổi giá nhà xây thô tính thuế thu nhập cá nhân Bắc Ninh

          • 11/05/2015

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 21/05/2015

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực