Quyết định 12/2016/QĐ-TTg

Quyết định 12/2016/QĐ-TTg tiếp tục thực hiện Quyết định 30/2012/QĐ-TTg và 1049/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 12/2016/QĐ-TTg thực hiện 30/2012/QĐ-TTg 1049/QĐ-TTg tiêu chí thôn đặc biệt khó khăn


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/2016/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TIẾP TỤC THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 30/2012/QĐ-TTG NGÀY 18 THÁNG 7 NĂM 2012 VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 1049/QĐ-TTG NGÀY 26 THÁNG 6 NĂM 2014 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Theo đề nghị của Bộ trưởng, Chnhiệm Ủy ban Dân tộc,

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về việc kéo dài thời gian thực hiện Quyết định s 30/2012/QĐ-TTg ngày 18 tháng 7 năm 2012 và Quyết định số 1049/QĐ-TTg ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Thủ tưng Chính phủ.

Điều 1. Cho phép kéo dài thời gian thực hiện Quyết định số 30/2012/QĐ-TTg ngày 18 tháng 7 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012 - 2015 và Quyết định số 1049/QĐ-TTg ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Thtướng Chính phủ ban hành Danh Mục các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn cho đến khi quy định mới của Thủ tướng Chính phủ về các vấn đề này có hiệu lực.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28 tháng 4 năm 2016.

Các tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc và miền núi tại Quyết định số 30/2012/QĐ-TTg và Danh Mục các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn theo Quyết định số 1049/QĐ-TTg ngày 26 tháng 6 năm 2014 được tiếp tục áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Th
tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát
triển Việt Nam;
- Ủy ban Trung ương Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN; các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ C
ng TTĐT; các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT,
V.III (3b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 12/2016/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu12/2016/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/03/2016
Ngày hiệu lực28/04/2016
Ngày công báo25/03/2016
Số công báoTừ số 247 đến số 248
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 12/2016/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 12/2016/QĐ-TTg thực hiện 30/2012/QĐ-TTg 1049/QĐ-TTg tiêu chí thôn đặc biệt khó khăn


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 12/2016/QĐ-TTg thực hiện 30/2012/QĐ-TTg 1049/QĐ-TTg tiêu chí thôn đặc biệt khó khăn
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu12/2016/QĐ-TTg
     Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
     Người kýNguyễn Xuân Phúc
     Ngày ban hành11/03/2016
     Ngày hiệu lực28/04/2016
     Ngày công báo25/03/2016
     Số công báoTừ số 247 đến số 248
     Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhật8 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 12/2016/QĐ-TTg thực hiện 30/2012/QĐ-TTg 1049/QĐ-TTg tiêu chí thôn đặc biệt khó khăn

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 12/2016/QĐ-TTg thực hiện 30/2012/QĐ-TTg 1049/QĐ-TTg tiêu chí thôn đặc biệt khó khăn

          • 11/03/2016

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 25/03/2016

           Văn bản được đăng công báo

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 28/04/2016

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực