Quyết định 12/2018/QĐ-UBND

Quyết định 12/2018/QĐ-UBND quy định về tiêu chí xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới và phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị do thành phố Cần Thơ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 12/2018/QĐ-UBND tiêu chí xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới Cần Thơ


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/2018/QĐ-UBND

Cần Thơ, ngày 04 tháng 7 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH TIÊU CHÍ XÃ ĐẠT CHUẨN VĂN HÓA NÔNG THÔN MỚI VÀ PHƯỜNG, THỊ TRẤN ĐẠT CHUẨN VĂN MINH ĐÔ THỊ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Thông tư số 17/2011/TT-BVHTTDL ngày 02 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”;

Căn cứ Thông tư số 02/2013/TT-BVHTTDL ngày 24 tháng 01 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị”, “Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tiêu chí xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới và phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị

1. Được công nhận Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

2. Được công nhận đạt tiêu chuẩn “Không tội phạm, không ma túy, không mại dâm”.

Điều 2. Công nhận xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới và phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị

Đạt các tiêu chuẩn quy định tại Điều 4, Thông tư số 17/2011/TT-BVHTTDL ngày 02 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”; Điều 4, Thông tư số 02/2013/TT-BVHTTDL ngày 24 tháng 01 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị”, “Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” và các tiêu chí quy định tại Điều 1 Quyết định này.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2018. Bãi bỏ Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND ngày 18 tháng 02 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành quy định tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận các danh hiệu trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; Quyết định số 12/2014/QĐ-UBND ngày 23 tháng 10 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố về sửa đổi, bổ sung Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND ngày 18 tháng 02 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành quy định tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận các danh hiệu trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

2. Giao Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định này.

Điều 4. Trách nhiệm thi hành

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan ban, ngành thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Võ Thành Thống

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 12/2018/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu12/2018/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/07/2018
Ngày hiệu lực15/07/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 12/2018/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 12/2018/QĐ-UBND tiêu chí xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới Cần Thơ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 12/2018/QĐ-UBND tiêu chí xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới Cần Thơ
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu12/2018/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Cần Thơ
       Người kýVõ Thành Thống
       Ngày ban hành04/07/2018
       Ngày hiệu lực15/07/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhậtnăm ngoái

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 12/2018/QĐ-UBND tiêu chí xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới Cần Thơ

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 12/2018/QĐ-UBND tiêu chí xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới Cần Thơ

           • 04/07/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/07/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực