Quyết định 12/2020/QĐ-UBND

Quyết định 12/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Chỉ thị 16/2003/CT-UB về tăng cường thực hiện chế độ Bảo hiểm xã hội do tỉnh Gia Lai ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 12/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Chỉ thị tăng cường thực hiện Bảo hiểm xã hội Gia Lai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12 /2020/QĐ-UBND

Gia Lai, ngày 21 tháng 02 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ CHỈ THỊ SỐ 16/2003/CT-UB NGÀY 01/9/2003 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM XÃ HỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Chỉ thị số 16/2003/CT-UB ngày 01/9/2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc tăng cường thực hiện chế độ Bảo hiểm xã hội.

Điều 2. Điều khoản thi hành.

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

2. Tổ chức thực hiện.

a) Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đăng tải Quyết định này trên Công báo tỉnh Gia Lai và Cổng thông tin điện tử tỉnh Gia Lai.

b) Giao Sở Tư pháp tổng hợp văn bản bị bãi bỏ tại Điều 1 Quyết định này vào Danh mục văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực thuộc trách nhiệm rà soát của Ủy ban nhân dân tỉnh để trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố theo quy định pháp luật.

c) Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh; Giám đốc các Sở; Thủ trưởng các ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, cá nhân khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Võ Ngọc Thành

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 12/2020/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu12/2020/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/02/2020
Ngày hiệu lực02/03/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 tháng trước
(23/02/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 12/2020/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 12/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Chỉ thị tăng cường thực hiện Bảo hiểm xã hội Gia Lai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 12/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Chỉ thị tăng cường thực hiện Bảo hiểm xã hội Gia Lai
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu12/2020/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Gia Lai
        Người kýVõ Ngọc Thành
        Ngày ban hành21/02/2020
        Ngày hiệu lực02/03/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 tháng trước
        (23/02/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 12/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Chỉ thị tăng cường thực hiện Bảo hiểm xã hội Gia Lai

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 12/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Chỉ thị tăng cường thực hiện Bảo hiểm xã hội Gia Lai

              • 21/02/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 02/03/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực