Quyết định 120/2002/QĐ-BNN

Quyết định 120/2002/QĐ-BNN về ''Giấy chứng nhận Kiểm lâm'' do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 120/2002/QĐ-BNN Giấy chứng nhận Kiểm lâm


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 120/2002/QĐ-BNN

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2002 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH ''GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM LÂM'' BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định 73/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;
Căn cứ Nghị định 39/CP  ngày 18 tháng 5 năm 1994 của Chính phủ về hệ thống tổ chức và nhiệm vụ, quyền hạn của Kiểm lâm;
Theo đề nghị của Cục trưởng cục Kiểm lâm,

QUYẾT  ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành " Giấy chứng nhận Kiểm lâm " theo mẫu quy định tại Điều 2 của Quyết định này. Giấy chứng nhận Kiểm lâm là giấy riêng của lực lượng Kiểm lâm, chứng nhận người được cấp giấy này là cán bộ, công chức Kiểm lâm làm việc trong lực lượng Kiểm lâm, dùng để quản lý cán bộ, công chức và sử dụng khi thi hành công vụ trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ và thừa hành pháp luật về rừng.

Điều 2. ''Giấy chứng nhận Kiểm lâm'' hình chữ nhật, chiều dài 10 cm, chiều rộng 6,5 cm.

Mặt trước : giữa là Kiểm lâm hiệu in chìm, xung quanh hoa văn hình rẻ quạt màu vàng, đường kính 2,3 cm. Bên trái từ trên xuống là hình Kiểm lâm hiệu in nổi, đường kính 1,4 cm, dưới dán ảnh màu của người được cấp Giấy, dưới ảnh có ghi thời hạn sử dụng. Bên phải từ trên xuống là các hàng chữ :''CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM; Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. Giấy chứng nhận Kiểm lâm. Phía dưới giấy chứng nhận Kiểm lâm ghi số Giấy chứng nhận; Họ tên; Năm sinh; Chức vụ; Đơn vị công tác của người được cấp giấy; Ngày ....... tháng ......    năm ....... Cục trưởng cục Kiểm lâm, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm cấp giấy ký tên và đóng dấu.

Mặt sau : màu nền màu xanh lá cây sẫm, giữa là Quốc huy in nổi đường kính 2,5 cm. Trên Quốc huy là hàng chữ : ''CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM'' dưới Quốc huy là  hàng chữ : GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM LÂM. Góc bên trái phía dước có 2 vạch đỏ chéo góc. ( Có mẫu kèm theo).

Điều 3. Giấy chứng nhận Kiểm lâm có thời hạn sử dụng 3 năm và được cấp lại khi hết hạn. Mẫu Giấy chứng nhận Kiểm lâm do Cục Kiểm lâm phát hành.

 Cục trưởng Cục Kiểm lâm cấp và quản lý sử dụng Giấy chứng nhận Kiểm lâm đối với cán bộ, công chức Kiểm lâm của cơ quan Cục và các Vườn quốc gia trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cấp và quản lý  sử dụng Giấy chứng nhận Kiểm lâm đối với cán bộ, công chức Kiểm lâm trong đơn vị; đồng thời gửi danh sách cán bộ, công chức Kiểm lâm được cấp Giấy chứng nhận về Cục Kiểm lâm để theo dõi, quản lý và kiểm tra.

Điều 4. Trường hợp cán bộ, công chức Kiểm lâm khi thi hành nhiệm vụ khẩn cấp mà mặc thường phục, không mặc lâm phục của Kiểm lâm, được sử dụng  "Giấy chứng nhận Kiểm lâm '' để xuất trình giới thiệu là cán bộ Kiểm lâm. Các cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, các tổ chức kinh tế, đơn vị vũ trang nhân dân và mọi công dân có trách nhiệm tạo điều kiện để cán bộ, công chức Kiểm lâm đó thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Cán bộ, công chức Kiểm lâm được sử dụng "Giấy chứng nhận Kiểm lâm'' của mình làm chứng nhận là cán bộ, công chức Kiểm lâm; xuất trình khi người có thẩm quyền yêu cầu kiểm tra.

Cán bộ, công chức Kiểm lâm sử dụng ''Giấy chứng nhận Kiểm lâm '' sai quy định, sửa chữa, cho mượn, làm mất hoặc giữ chứng nhận Kiểm lâm khi không còn được quyền sử dụng, hoặc để người khác sử dụng ''Giấy chứng nhận Kiểm lâm'' thì tùy theo mức độ sai phạm sẽ bị xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Điều 6. Cán bộ, công chức Kiểm lâm quy định tại Điều 1 Quyết định này khi thay đổi đơn vị, nghỉ hưu, chuyển ngành, hoặc bị kỷ luật không còn trong lực lượng Kiểm lâm thì phải nộp Giấy chứng nhận Kiểm lâm lại cho cơ quan đã cấp giấy trước khi nhận các thủ tục chuyển ngành, xuất ngũ, nghỉ hưu.

Điều 7. Nghiêm cấm việc làm giả ''Giấy chứng nhận Kiểm lâm'' và sử dụng Giấy chứng nhận Kiểm lâm giả để mạo danh cán bộ, công chức Kiểm lâm hoạt động phạm pháp hoặc vụ lợi cá nhân. Người làm giả ''Giấy chứng nhận Kiểm lâm'', sử dụng giấy giả để mạo danh cán bộ, công chức Kiểm lâm hoạt động phạm pháp tùy theo mức độ sai phạm bị xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Các cơ quan, tổ chức và mọi công dân có trách nhiệm và có quyền phát hiện với cơ quan Kiểm lâm, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền về những vi phạm trong việc sử dụng ''Giấy chứng nhận Kiểm lâm'' quy định trong Quyết định này.

Điều 8. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký .

Cục trưởng Cục Kiểm lâm hướng dẫn việc cấp Giấy chứng nhận Kiểm lâm và kiểm tra việc sử dụng giấy chứng nhận Kiểm lâm.

Điều 9. Chánh văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Kiểm lâm, Thủ trưởng các Cục, Vụ liên quan, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc các Vườn quốc gia trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
THỨ TRƯỞNG
 Nguyễn Văn Đẳng


Mẫu “Giấy chứng nhận Kiểm lâm”

(Kèm theo Quyết định số 120/2002/QĐ-BNN ngày 21 tháng 11 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Mặt trước:

Mặt sau:

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 120/2002/QĐ-BNN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu120/2002/QĐ-BNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/11/2002
Ngày hiệu lực06/12/2002
Ngày công báo25/12/2002
Số công báoSố 65
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 120/2002/QĐ-BNN

Lược đồ Quyết định 120/2002/QĐ-BNN Giấy chứng nhận Kiểm lâm


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 120/2002/QĐ-BNN Giấy chứng nhận Kiểm lâm
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu120/2002/QĐ-BNN
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýNguyễn Văn Đẳng
        Ngày ban hành21/11/2002
        Ngày hiệu lực06/12/2002
        Ngày công báo25/12/2002
        Số công báoSố 65
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 120/2002/QĐ-BNN Giấy chứng nhận Kiểm lâm

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 120/2002/QĐ-BNN Giấy chứng nhận Kiểm lâm

            • 21/11/2002

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 25/12/2002

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 06/12/2002

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực