Quyết định 120/2006/QĐ-TTg

Quyết định 120/2006/QĐ-TTg về chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức quản lý thị trường do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 120/2006/QĐ-TTg chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề công chức quản lý thị trường


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 120/2006/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP ƯU ĐÃI THEO NGHỀ ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Thương mại,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

Quyết định này quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức xếp lương theo các ngạch công chức chuyên ngành quản lý thị trường, trực tiếp làm công tác kiểm soát thị trường.

Điều 2. Mức phụ cấp và cách tính

1. Mức phụ cấp ưu đãi được quy định như sau :

a) Mức phụ cấp ưu đãi 25% áp dụng đối với Nhân viên kiểm soát thị trường (mã số ngạch: 21.217); Kiểm soát viên trung cấp thị trường (mã số ngạch: 21.190) và Kiểm soát viên thị trường (mã số ngạch: 21.189);

b) Mức phụ cấp ưu đãi 20% áp dụng đối với Kiểm soát viên chính thị trường (mã số ngạch: 21.188);

c) Mức phụ cấp ưu đãi 15% áp dụng đối với Kiểm soát viên cao cấp thị trường (mã số ngạch: 21.187).

2. Mức phụ cấp ưu đãi được tính trên mức lương theo ngạch, bậc hiện hưởng cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có).

Điều 3. Nguồn kinh phí

Nguồn kinh phí để chi trả chế độ phụ cấp ưu đãi nghề đối với công chức quản lý thị trường được bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước hàng năm theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 5. Hướng dẫn và trách nhiệm thi hành

1. Bộ Thương mại chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính chịu trách nhiệm hướng dẫn thi hành Quyết định này.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Học viện Hành chính Quốc gia;
- VPCP: BTCN, TBNC, các PCN, BNC, Website Chính phủ, Ban Điều hành 112, Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, VX (5b). XH

THỦ TƯỚNG 
Phan Văn Khải 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 120/2006/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu120/2006/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/05/2006
Ngày hiệu lực22/06/2006
Ngày công báo07/06/2006
Số công báoSố 7
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 120/2006/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 120/2006/QĐ-TTg chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề công chức quản lý thị trường


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 120/2006/QĐ-TTg chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề công chức quản lý thị trường
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu120/2006/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýPhan Văn Khải
        Ngày ban hành29/05/2006
        Ngày hiệu lực22/06/2006
        Ngày công báo07/06/2006
        Số công báoSố 7
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 120/2006/QĐ-TTg chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề công chức quản lý thị trường

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 120/2006/QĐ-TTg chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề công chức quản lý thị trường

         • 29/05/2006

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 07/06/2006

          Văn bản được đăng công báo

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 22/06/2006

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực