Quyết định 120/2007/QĐ-UBND

Quyết định 120/2007/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 135/2006/QĐ-UBND về Bản Quy định tạm thời ghi nhận nợ tiền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất của các hộ gia đình, cá nhân do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 120/2007/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 135/2006/QĐ-UBND


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 120/2007/QĐ-UBND

Thủ Dầu Một, ngày 05 tháng 12 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 135/2006/QĐ-UBND NGÀY 23/5/2006 CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VỀ VIỆC BAN HÀNH BẢN QUY ĐỊNH TẠM THỜI VỀ GHI NHẬN NỢ TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT, CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT CỦA CÁC HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Xét đề nghị của Sở Tư pháp tại Văn bản số 73/STP-VBPQ ngày 08 tháng 02 năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 135/2006/QĐ-UBND ngày 23/5/2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Bản Quy định tạm thời về ghi nhận nợ tiền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất của các hộ gia đình, cá nhân.

Điều 2. Giao Cục Thuế chủ trì phối hợp cùng Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Tư pháp và các ngành liên quan khẩn trương tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định thay thế để hướng dẫn Uỷ ban nhân dân các huyện, thị thực hiện thống nhất việc ghi, nhận nợ tiền sử dụng đất cho các hộ gia đình và cá nhân trên địa bàn tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc: Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục trưởng Cục Thuế, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã; Thủ trưởng các sở ngành, các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Thị Kim Vân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 120/2007/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu120/2007/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/12/2007
Ngày hiệu lực15/12/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 120/2007/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 120/2007/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 135/2006/QĐ-UBND


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 120/2007/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 135/2006/QĐ-UBND
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu120/2007/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Dương
       Người kýTrần Thị Kim Vân
       Ngày ban hành05/12/2007
       Ngày hiệu lực15/12/2007
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBất động sản
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật15 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 120/2007/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 135/2006/QĐ-UBND

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 120/2007/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 135/2006/QĐ-UBND

           • 05/12/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/12/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực