Quyết định 120/QĐ-TCTK

Quyết định 120/QĐ-TCTK năm 2008 về việc điều tra hoạt động sản xuất - kinh doanh của các doanh nghiệp năm 2008 do Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 120/QĐ-TCTK điều tra hoạt động sản xuất - kinh doanh của các doanh nghiệp 2008


BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
TỔNG CỤC THỐNG KÊ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 120/QĐ-TCTK

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU TRA HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT - KINH DOANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NĂM 2008

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THỐNG KÊ

Căn cứ Luật Thống kê công bố theo Lệnh số 13/2003/L/CTN ngày 26 tháng 6 năm 2003 của Chủ tịch nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Nghị định số 93/2007/NĐ-CP ngày 04 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê;
Để thực hiện kế hoạch điều tra thống kê hàng năm đáp ứng yêu cầu thông tin về doanh nghiệp phục vụ cho việc tính và công bố các chỉ tiêu về doanh nghiệp thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia; phục vụ cho việc lập bảng cân đối liên ngành (bảng I/O) và biên soạn bảng hệ số chi phí trung gian của các ngành kinh tế phục vụ yêu cầu quản lý, hoạch định chính sách, kế hoạch phát triển doanh nghiệp của quốc gia và từng địa phương,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tiến hành điều tra tất cả các loại hình doanh nghiệp, bao gồm: Doanh nghiệp nhà nước (bao gồm cả Tổng công ty), hợp tác xã, doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên phạm vi cả nước thuộc các ngành kinh tế quốc dân về hoạt động sản xuất - kinh doanh nhằm đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp năm 2007. Cuộc điều tra doanh nghiệp bắt đầu từ ngày 01 tháng 4 năm 2008. Số liệu điều tra là số thực hiện năm 2007.

Điều 2. Giám đốc các doanh nghiệp nói ở Điều 1 có trách nhiệm báo cáo đầy đủ và kịp thời số liệu theo phiếu điều tra.

Điều 3. Thành lập Tổ thường trực giúp Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê chỉ đạo triển khai thực hiện cuộc điều tra. Tổ thường trực do Vụ trưởng Vụ Thống kê Công nghiệp và Xây dựng làm Tổ trưởng; Vụ trưởng Vụ Hệ thống tài khoản quốc gia; Vụ trưởng Vụ Thống kê Thương mại, Dịch vụ và Giá cả; Giám đốc Trung tâm tin học thống kê làm thành viên. Tổ thường trực có trách nhiệm xây dựng phương án, chỉ đạo thực hiện cuộc điều tra.

Cục trưởng Cục Thống kê các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện cuộc điều tra theo đúng phương án quy định.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Điều 5. Tổ trưởng Tổ thường trực, Thủ trưởng các đơn vị có tên trong Điều 3, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính, Chánh Văn phòng Tổng cục Thống kê chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW (để phối hợp chỉ đạo);
- Lưu VT, Vụ CN và XD.

THỨ TRƯỞNG
KIÊM TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đức Hoà

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 120/QĐ-TCTK

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu120/QĐ-TCTK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/02/2008
Ngày hiệu lực20/02/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 120/QĐ-TCTK

Lược đồ Quyết định 120/QĐ-TCTK điều tra hoạt động sản xuất - kinh doanh của các doanh nghiệp 2008


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 120/QĐ-TCTK điều tra hoạt động sản xuất - kinh doanh của các doanh nghiệp 2008
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu120/QĐ-TCTK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thống kê
        Người kýNguyễn Đức Hoà
        Ngày ban hành20/02/2008
        Ngày hiệu lực20/02/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 120/QĐ-TCTK điều tra hoạt động sản xuất - kinh doanh của các doanh nghiệp 2008

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 120/QĐ-TCTK điều tra hoạt động sản xuất - kinh doanh của các doanh nghiệp 2008

            • 20/02/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 20/02/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực