Quyết định 1205/QĐ-TTg

Quyết định 1205/QĐ-TTg năm 2018 điều chỉnh mức vay tín dụng tối đa thực hiện chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1205/QĐ-TTg 2018 mức vay tín dụng tối đa thực hiện chiến lược quốc gia về cấp nước sạch


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1205/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU CHỈNH MỨC VAY TÍN DỤNG TỐI ĐA THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA VỀ CẤP NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 998/TTr-BKHĐT ngày 13 tháng 01 năm 2018, văn bản số 5591/BKHĐT-KTNN ngày 14 tháng 8 năm 2018, ý kiến của Bộ Tài chính tại văn bản số 7278/BTC-TCNH ngày 19 tháng 6 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Điều chỉnh mức vốn cho vay được quy định tại Điều 1 Quyết định số 18/2014/QĐ-TTg ngày 03 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Quyết định số 62/2004/QĐ-TTg ngày 16 tháng 4 năm 2004 về tín dụng thực hiện Chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn như sau: Mức vốn cho vay đối với mỗi loại công trình tối đa là 10 triệu đồng/hộ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 9 năm 2018.

Điều 3. Bộ trưởng các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./

 


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, TGĐ
Cổng TTĐT,
các Vụ: TH, TKBT, NN, QHĐP;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b). M.Cường

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1205/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1205/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/09/2018
Ngày hiệu lực25/09/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1205/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 1205/QĐ-TTg 2018 mức vay tín dụng tối đa thực hiện chiến lược quốc gia về cấp nước sạch


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 1205/QĐ-TTg 2018 mức vay tín dụng tối đa thực hiện chiến lược quốc gia về cấp nước sạch
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu1205/QĐ-TTg
     Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
     Người kýNguyễn Xuân Phúc
     Ngày ban hành19/09/2018
     Ngày hiệu lực25/09/2018
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng, Tài nguyên - Môi trường
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhật3 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 1205/QĐ-TTg 2018 mức vay tín dụng tối đa thực hiện chiến lược quốc gia về cấp nước sạch

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 1205/QĐ-TTg 2018 mức vay tín dụng tối đa thực hiện chiến lược quốc gia về cấp nước sạch

         • 19/09/2018

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 25/09/2018

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực