Quyết định 121/2001/QĐ-UB

Quyết định 121/2001/QĐ-UB về việc cho phép thành lập Trung tâm Tư vấn đầu tư và xây dựng; Xí nghiệp Xây dựng số 1, trực thuộc Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng Đô thị do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 121/2001/QĐ-UB cho phép lập Trung tâm Tư vấn đầu tư và xây dựng Xí nghiệp Xây dựng số 1 thuộc Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng Đô thị


ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 121/2001/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2001 

 

QUYẾT ĐỊNH

"VỀ VIỆC CHO PHÉP THÀNH LẬP TRUNG TÂM TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DÙNG; XÍ NGHIỆP XÂY DỰNG SỐ 1, TRỰC THUỘC CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG ĐÔ THỊ”

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân;
Căn cứ Quyết định số: 317/QĐ-UB ngày 19/01/1993 của UBND Thành phố về việc thành lập Công ty Xây dựng công trình kỹ thuật hạ tầng; Quyết định số 47/QĐ-UB ngày 05/01/1996 của UBND Thành phố Hà Nội về việc đổi tên và xác định lại nhiệm vụ của Công ty Xây dựng công trình kỹ thuật hạ tầng thành Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng Đô thị;
Xét Tờ trình số 1297/TTr-SXD ngày 07/9/2001 của Sở Xây dựng về việc đề nghị cho phép Công ty được thành lập đơn vị hạch toán phụ thuộc;
XĐt ®Ò nghÞ cña Tr­ëng Ban Tæ chøc chÝnh quyÒn thµnh phè.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều I. Cho phép Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng Đô thị, thuộc Sở Xây dựng được thành lập 02 đơn vị trực thuộc Công ty như sau:

1. Trung tâm Tư vấn đầu tư và xây dựng, trụ sở đặt tại số 29 Huỳnh Thúc Kháng, quận Đống Đa, Hà Nội.

2. Xí nghiệp xây dựng số 1, trụ sở đặt tại xã Vĩnh Tuy, huyện Thanh Trì, Hà Nội.

- Trung tâm Tư vấn đầu tư và xây dựng; Xí nghiệp Xây dựng số 1, là tổ chức kinh tế trực thuộc Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng Đô thị, hạch toán nội bộ, được mở tài khoản chuyên thu và chuyên chi theo sự ủy quyền của Công ty và được sử dụng con dấu riêng theo quy định của Nhà nước.

Điều II: Giao cho Giám đốc Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng Đô thị ra quyết định thành lập, xác định chức năng, nhiệm vụ của 02 đơn vị. Trên cơ sở chức năng – nhiệm vụ của Công ty được Thành phố giao cho, cử cán bộ điều hành và xây dựng quy chế họat động theo quy định của Nhà nước hiện hành.

Điều III: Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Trưởng ban Tổ chức chính quyền Thành phố, Giám đốc Sở Xây dựng, Thủ trưởng các các Sở, Ban, Ngành có liên quan và Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng Đô thị chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

TM ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đỗ Hoàng Ân

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 121/2001/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu121/2001/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/12/2001
Ngày hiệu lực04/12/2001
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 121/2001/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 121/2001/QĐ-UB cho phép lập Trung tâm Tư vấn đầu tư và xây dựng Xí nghiệp Xây dựng số 1 thuộc Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng Đô thị


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 121/2001/QĐ-UB cho phép lập Trung tâm Tư vấn đầu tư và xây dựng Xí nghiệp Xây dựng số 1 thuộc Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng Đô thị
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu121/2001/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýĐỗ Hoàng Ân
        Ngày ban hành04/12/2001
        Ngày hiệu lực04/12/2001
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 121/2001/QĐ-UB cho phép lập Trung tâm Tư vấn đầu tư và xây dựng Xí nghiệp Xây dựng số 1 thuộc Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng Đô thị

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 121/2001/QĐ-UB cho phép lập Trung tâm Tư vấn đầu tư và xây dựng Xí nghiệp Xây dựng số 1 thuộc Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng Đô thị

            • 04/12/2001

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 04/12/2001

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực