Quyết định 121/2005/QĐ-UB

Quyết định 121/2005/QĐ-UB về chế độ phụ cấp tạm thời cho cán bộ thú y cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Nội dung toàn văn Quyết định 121/2005/QĐ-UB chế độ phụ cấp tạm thời cho cán bộ thú y cơ sở Bình Dương


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 121/2005/QĐ-UB

Bình Dương, ngày 6 tháng 7 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V BAN HÀNH CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP TẠM THỜI CHO CÁN BỘ THÚ Y CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG

ỦY BAN NHÂN DÂN

- Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003.

- Căn cứ Pháp lệnh Thú y số 08/2004-PL-UBTVQH 11 ngày 29/4/2004 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành.

- Căn cứ Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ về việc qui định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y.

Xét đề nghị của Liên ngành Nông nghiệp & Phát triển nông thôn - Nội vụ - Tài chính tại tờ trình số 331/TT-LN ngày 17/5/2005.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 : Ban hành chế độ phụ cấp tạm thời cho thú y cơ sở như sau :

1- Đối tượng được hưởng phụ cấp : Mỗi xã, phường, thị trấn một người phụ trách công tác thú y ở địa phương ( do Chi Cục Thú y và UBND xã, phường, thị trấn thống nhất phân công ).

2- Mức phụ cấp : 150.000 đồng/người/tháng.

3- Thời gian hưởng phụ cấp : Từ 1/5/2005.

4- Nguồn kinh phí : Từ ngân sách huyện, thị, xã cấp trực tiếp cho Trạm thú y huyện, thị xã quản lý, cấp phát.

Điều 2 : Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc sở Nông nghiệp – phát triển nông thôn, Nội vụ, Tài chính, UBND và Trạm Thú y các huyện, thị xã Thủ Dầu Một, UBND các xã, phường, thị trấn và Thủ trưởng các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận :
- CT, PCT
- Như điều 2
- Sở KHĐT, KBNN
- LĐVP, Ng, Lg, TH
- Lưu
-------
T07-QdThu y

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Thị Kim Vân

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 121/2005/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu121/2005/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/07/2005
Ngày hiệu lực06/07/2005
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 12/09/2009
Cập nhật19 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 121/2005/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 121/2005/QĐ-UB chế độ phụ cấp tạm thời cho cán bộ thú y cơ sở Bình Dương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 121/2005/QĐ-UB chế độ phụ cấp tạm thời cho cán bộ thú y cơ sở Bình Dương
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu121/2005/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Dương
        Người kýTrần Thị Kim Vân
        Ngày ban hành06/07/2005
        Ngày hiệu lực06/07/2005
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 12/09/2009
        Cập nhật19 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 121/2005/QĐ-UB chế độ phụ cấp tạm thời cho cán bộ thú y cơ sở Bình Dương

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 121/2005/QĐ-UB chế độ phụ cấp tạm thời cho cán bộ thú y cơ sở Bình Dương

            • 06/07/2005

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 06/07/2005

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực