Quyết định 121-BYT/QĐ

Quyết định 121-BYT/QĐ năm 1966 về việc đổi tên bệnh viện Đ thành bệnh viện tinh thần do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

BỘ Y TẾ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 121-BYT/QĐ

Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 1966

 

QUYẾT ĐỊNH

ĐỔI TÊN BỆNH VIỆN Đ THÀNH BỆNH VIỆN TINH THẦN

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ nghị định số 153-CP ngày 05 tháng 10 năm 1961 của Hội đồng Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Y tế;
Căn cứ quyết định số 519-BYT/QĐ ngày 07 tháng 06 năm 1963 về việc thành lập bệnh viện Đ trực thuộc Bộ Y tế;
Theo đề nghị của các ông Vụ trưởng Vụ phòng bệnh chữa bệnh, Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ Bộ Y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. – Nay đổi tên Bệnh viện Đ (Thường tín) thành Bệnh viện tinh thần.

Điều 2. – Nhiệm vụ của Bệnh viện tinh thần quy định như sau:

- Tổ chức khám bệnh điều trị ngoại trú cho bệnh nhân mắc bệnh tinh thần, kể cả cán bộ và nhân dân;

- Thu dung điều trị bệnh nhân mắc bệnh tinh thần là cán bộ và nhân dân do các bệnh viện tỉnh giới thiệu về.

Chi tiết về nhiệm vụ sẽ do ông Vụ trưởng Vụ phòng bệnh chữa bệnh cùng ông Bệnh viện trưởng Bệnh viện tinh thần nghiên cứu quy định để thực hiện.

Điều 3. – Các văn bản quy định về tên gọi và nhiệm vụ của bệnh viện đã ban hành trước đây nếu trái với quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 4. – Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Điều 5. – Các ông Chánh văn phòng, Vụ trưởng Vụ phòng bệnh chữa bệnh, Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ Bộ Y tế, Bệnh viện trưởng Bệnh viện tinh thần chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

K.T. BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
THỨ TRƯỞNG
Đinh Thị Cẩn

 

Thuộc tính văn bản 121-BYT/QĐ
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 121-BYT/QĐ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 07/02/1966
Ngày hiệu lực 07/02/1966
Ngày công báo 31/07/1966
Số công báo Số 8
Lĩnh vực Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 12 năm trước

Lược đồ văn bản

Quyết định 121-BYT/QĐ đổi tên bệnh viện Đ thành bệnh viện tinh thần


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 121-BYT/QĐ đổi tên bệnh viện Đ thành bệnh viện tinh thần
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 121-BYT/QĐ
Cơ quan ban hành Bộ Y tế
Người ký Đinh Thị Cẩn
Ngày ban hành 07/02/1966
Ngày hiệu lực 07/02/1966
Ngày công báo 31/07/1966
Số công báo Số 8
Lĩnh vực Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 12 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

 • 07/02/1966

  Văn bản được ban hành

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 31/07/1966

  Văn bản được đăng công báo

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 07/02/1966

  Văn bản có hiệu lực

  Trạng thái: Có hiệu lực