Quyết định 121-CP

Quyết định 121-CP năm 1967 về việc tính lịch và quản lý lịch của Nhà nước do Hội đồng Chính phủ ban hành

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 121-CP

Hà Nội, ngày 08 tháng 08 năm 1967

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TÍNH LỊCH VÀ QUẢN LÝ LỊCH CỦA NHÀ NƯỚC

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Để thống nhất việc tính giờ và tính lịch dùng trong các cơ quan Nhà nước trong giao dịch giữa các cơ quan Nhà nứơc với nhân dân;
Theo đề nghị của ông Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước và ông Giám đốc Nhà xuất bản Khí tượng Việt Nam;
Căn cứ Nghị quyết Hội nghị thường vụ của Hội đồng Chính phủ ngày 26 tháng 04 năm 1967,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nước ta nằm hoàn toàn trong múi giờ thứ 7, theo hệ thống múi giờ quốc tế. Kinh tuyến trung tâm của múi giờ đó là kinh tuyến 1050 đông, đi qua gần Hà nội.

Để thống nhất việc tính giờ, nay xác định giờ chính thức của nước ta là giờ của múi giờ thứ 7.

Điều 2. Từ Cách mạng tháng Tám, dương lịch (lịch Grê-goa) đã được dùng trong các cơ quan Nhà nước và trong giao dịch giữa các cơ quan Nhà nước với nhân dân. Âm lịch vẫn còn được thông dụng trong nhân dân nhất là ở nông thôn. Âm lịch có nhiều căn cứ tính và cách tính khác nhau, ngày, tháng âm lịch không thống nhất và không phù hợp với giờ chính thức của nước ta.

Nay quyết định dương lịch (lịch Grê-goa) là công lịch tức là lịch duy nhất được dùng trong các cơ quan Nhà nước, trong các tổ chức chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, của nước ta và trong giao dịch giữa các cơ quan Nhà nước với nhân dân. Ngày tết dân tộc, một số ngày kỷ niệm lịch sử và lễ cổ truyền vẫn được tính theo âm lịch.

Điều 3. Âm lịch dùng để định ngày tết dân tộc, một số ngày kỷ niệm lịch sử và lễ cổ truyền, là âm lịch tính theo giờ chính thức của nước ta.

Điều 4. Giao cho Nha Khí tượng nhiệm vụ tính ngày, tháng, năm âm lịch thống nhất của nước ta đối chiếu với ngày, tháng, năm dương lịch và nhiệm vụ quản lý những việc mà Nhà nước cần quản lý có liên quan đến lịch.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 1968.

Điều 6. Các ông Chủ nhiệm Ủy ban khoa học và kỹ thuật Nhà nước, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Tổng cục trưởng Tổng cục Thông tin và Giám đốc Nha Khí tượng có trách nhiệm thi hành và hướng dẫn việc thi hành quyết định này.

 

 

TM. HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Phạm Văn Đồng

 

Thuộc tính văn bản 121-CP
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 121-CP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 08/08/1967
Ngày hiệu lực 01/01/1968
Ngày công báo 31/08/1967
Số công báo Số 10
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 12 năm trước

Lược đồ văn bản

Quyết định 121-CP tính lịch quản lý lịch của Nhà nước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 121-CP tính lịch quản lý lịch của Nhà nước
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 121-CP
Cơ quan ban hành Hội đồng Chính phủ
Người ký Phạm Văn Đồng
Ngày ban hành 08/08/1967
Ngày hiệu lực 01/01/1968
Ngày công báo 31/08/1967
Số công báo Số 10
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 12 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản được hợp nhất

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất