Quyết định 121-QĐ

Quyết định 121-QĐ năm 1959 thành lập công ty vận tải đường sông Hà Nội, công ty vận tải đường sông Phú Thọ và công ty vận tải đường sông Ninh Bình do Bộ trưởng Bộ Giao thông và Bưu điện ban hành

Quyết định 121-QĐ thành lập 3 công ty vận tải đường sông Hà Nội,Phú Thọ,Ninh Bình đã được thay thế bởi Quyết định 1091-LDTC tổ chức “Công ty vận tải sông Hồng" và được áp dụng kể từ ngày 05/10/1962.

BỘ GIAO THÔNG VÀ BƯU ĐIỆN
******

VIỆT DÂN CHỦ CỘNG HÒA  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 121-QĐ

Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 1959 

 

QUYẾT ĐỊNH 

 THÀNH LẬP CÔNG TY VẬN TẢI ĐƯỜNG SÔNG HÀ NỘI, CÔNG TY VẬN TẢI ĐƯỜNG SÔNG PHÚ THỌ VÀ CÔNG TY VẬN TẢI ĐƯỜNG SÔNG NINH BÌNH

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VÀ BƯU ĐIỆN

Căn cứ kế hoạch Nhà nước năm 1959 về việc thành lập Quốc doanh vận tải đường sông địa phương và đóng mới phương tiện vận tải đường sông;
Xét tờ trình của Ủy ban Hành chính Hà Nội, Phú Thọ, Ninh Bình.
Để đáp ứng tình hình phát triển kinh tế mới và nhu cầu vận tải của kế hoạch ba năm và dài hạn, theo đề nghị của Tổng cục Giao thông thủy bộ, 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. – Nay thành lập Công ty vận tải đường sông Hà Nội, Công ty vận tải đường sông Phú Thọ, Công ty vận tải đường sông Ninh Bình là các xí nghiệp Quốc doanh vận tải kinh doanh bằng phương tiện cơ giới và bán cơ giới.

Điều 2. – Công ty vận tải đường sông các địa phương kể trên thuộc quyền quản lý của Ủy ban Hành chính địa phương, là xí nghiệp kinh doanh vận tải theo chế độ kinh tế hạch toán, có nhiệm vụ:

- Vận chuyển khối lượng hàng hóa đường sông của kế hoạch vận tải địa phương và trung ương, chủ yếu là đảm bảo vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng cơ bản.

- Gương mẫu chấp hành các chính sách thể lệ và giá cước vận tải của Nhà nước, làm nòng cốt lãnh đạo và hướng dẫn kinh doanh vận tải đường sông của tư nhân.

- Đảm bảo vận chuyển hàng hóa nhanh, nhiều, tốt, rẻ, an toàn, luôn luôn phấn đấu hạ giá thành vận tải, tích luỹ vốn cho Nhà nước.

- Đóng mới và sửa chữa các loại phương tiện vận tải đường sông theo kế hoạch phân phối cho Công ty.

Điều 3. - Công ty vận tải đường sông địa phương có một Chủ nhiệm phụ trách và tùy sự cần thiết có thể có một hoặc hai Phó chủ nhiệm giúp việc. Tổ chức bộ máy làm việc của Công ty do Ủy ban Hành chính địa phương quy định.

Điều 4. - Ủy ban Hành chính địa phương kể trên có trách nhiệm xây dựng và quản lý Công ty vận tải đường sông thuộc địa phương mình.

Điều 5. - Tổng cục Giao thông thủy bộ có nhiệm vụ hướng dẫn các Công ty vận tải đường sông địa phương về nghiệp vụ. Kinh doanh vận tải, kỹ thuật đóng mới và sửa chữa phương tiện vận tải, cấp vốn và nguyên vật liệu máy móc chủ yếu để đóng mới phương tiện vận tải. Sở và Ty Giao thông vận tải các địa phương kể trên có nhiệm vụ hướng dẫn các Công ty này về tổ chức kinh doanh, lập và theo dõi thực hiện kế hoạch vận tải, chấp hành luật lệ thể lệ và chính sách vận tải của Nhà nước.

Điều 6. - Ông Chánh văn phòng Bộ Giao thông và Bưu điện, ông Tổng cục trưởng Tổng cục Giao thông thủy bộ, ông Chủ tịch Ủy ban Hành chính Hà Nội, Phú Thọ, Ninh Bình, ông Giám đốc Sở Vận tải Hà Nội, ông Trưởng ty Giao thông Phú Thọ, Ninh Bình có nhiệm vụ thi hành quyết định này.

 

 

K.T. BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VÀ BƯU ĐIỆN
THỨ TRƯỞNG
Lê Dung 

 

Thuộc tính văn bản 121-QĐ
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 121-QĐ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 08/06/1959
Ngày hiệu lực 23/06/1959
Ngày công báo 17/06/1959
Số công báo Số 22
Lĩnh vực Doanh nghiệp, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 05/10/1962
Cập nhật năm ngoái

Lược đồ văn bản

Quyết định 121-QĐ thành lập 3 công ty vận tải đường sông Hà Nội,Phú Thọ,Ninh Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 121-QĐ thành lập 3 công ty vận tải đường sông Hà Nội,Phú Thọ,Ninh Bình
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 121-QĐ
Cơ quan ban hành Bộ Giao thông và Bưu điện
Người ký Lê Dung
Ngày ban hành 08/06/1959
Ngày hiệu lực 23/06/1959
Ngày công báo 17/06/1959
Số công báo Số 22
Lĩnh vực Doanh nghiệp, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 05/10/1962
Cập nhật năm ngoái

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất