Quyết định 121/QĐ-UBND

Quyết định 121/QĐ-UBND năm 2014 về dạy tiếng Khmer trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Nội dung toàn văn Quyết định 121/QĐ-UBND năm 2014 dạy tiếng Khmer Vĩnh Long


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------

Số: 121/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 10 tháng 02 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC DẠY TIẾNG KHMER TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân, ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Giáo dục năm 2005 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 82/2010/NĐ-CP ngày 15/7/2010 của Chính phủ quy định việc dạy và học tiếng nói, chữ viết của dân tộc thiểu số trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 50/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 03/11/2011 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo - Nội vụ - Tài chính hướng dẫn thực hiện các Điều 3, 4, 5, 6, 7, 8 và Điều 9 của Nghị định số 82/2010/NĐ-CP của Chính phủ;

Căn cứ Công văn số 7266/BGDĐT-GDDT ngày 04/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc cho phép dạy học tiếng Khmer trong trường phổ thông;

Xét Tờ trình số 30/TTr-SGDĐT ngày 08/01/2014 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấp thuận triển khai việc dạy và học tiếng nói, chữ viết của dân tộc Khmer trong các trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh.

Về đối tượng, điều kiện, chế độ chính sách đối với người dạy và người học, cơ sở vật chất, kinh phí, thời gian thực hiện việc dạy và học tiếng dân tộc Khmer trong các trường tiểu học, trung học cơ sở thực hiện theo đúng quy định.

Điều 2. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng có liên quan chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất trường lớp, sách giáo khoa và thực hiện nghiêm việc dạy học tiếng Khmer theo quy định hiện hành; báo cáo kết quả thực hiện về Thường trực Tỉnh uỷ, UBND tỉnh và Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Ban Dân tộc, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Thanh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 121/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu121/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/02/2014
Ngày hiệu lực10/02/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 121/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 121/QĐ-UBND năm 2014 dạy tiếng Khmer Vĩnh Long


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 121/QĐ-UBND năm 2014 dạy tiếng Khmer Vĩnh Long
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu121/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Long
        Người kýNguyễn Văn Thanh
        Ngày ban hành10/02/2014
        Ngày hiệu lực10/02/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 121/QĐ-UBND năm 2014 dạy tiếng Khmer Vĩnh Long

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 121/QĐ-UBND năm 2014 dạy tiếng Khmer Vĩnh Long

            • 10/02/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 10/02/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực