Quyết định 121/QĐ-UBND

Quyết định 121/QĐ-UBND năm 2014 thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra, xử lý cá nhân, tổ chức kinh doanh đổi tiền hưởng chênh lệch trong hoạt động văn hóa, lễ hội, tín ngưỡng do tỉnh Bắc Giang ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 121/QĐ-UBND năm 2014 thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành đổi tiền lễ hội Bắc Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 121/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 27 tháng 01 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP ĐOÀN KIỂM TRA LIÊN NGÀNH KIỂM TRA, XỬ LÝ CÁC CÁ NHÂN, TỔ CHỨC KINH DOANH ĐỔI TIỀN HƯỞNG CHÊNH LỆCH TRONG HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA, LỄ HỘI, TÍN NGƯỠNG

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Chỉ thị số 265/CT-BVHTTDL ngày 18/12/2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tăng cường công tác quản lý, tổ chức và thực hiện nếp sống văn minh trong hoạt động lễ hội;

Căn cứ Công văn số 9478/NHNN-PHKQ ngày 18/12/2013 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sử dụng tiền mệnh giá nhỏ trong các hoạt động văn hóa, lễ hội, tín ngưỡng;

Xét đề nghị của Giám đốc Ngân hàng Nhà nước tỉnh Bắc Giang tại Văn bản số 96/CV-NHNNBGI1 ngày 25/01/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra, xử lý các cá nhân, tổ chức kinh doanh đổi tiền hưởng chênh lệch trong hoạt động văn hóa, lễ hội, tín ngưỡng; gồm các ông có tên sau:

1. Ông Thái Khắc Hà, Phó Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước tỉnh - Trưởng Đoàn;

2. Ông Thân Quang Huy, Phó Trưởng Phòng Nghiệp vụ Văn hóa, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Thành viên;

3. Ông Ngọ Văn Hoằng, cán bộ Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh - Thành viên;

4. Ông Ngô Thành Trường, Kiểm soát viên thị trường, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh - Thành viên.

Điều 2. Đoàn kiểm tra liên ngành có nhiệm vụ tổ chức kiểm tra, xử lý các cá nhân, tổ chức kinh doanh đổi tiền mệnh giá nhỏ hưởng chênh lệch trong hoạt động văn hóa, lễ hội, tín ngưỡng tại các điểm di tích, đền, chùa, lễ hội trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật. Nhiệm vụ của các thành viên trong Đoàn do Trưởng Đoàn phân công.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị có liên quan và các ông có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- VP UBND tỉnh:
+ CVP, PVP-KT, VX, TH, TKCT;
+ Lưu: VT, KT2.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Văn Hạnh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 121/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu121/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/01/2014
Ngày hiệu lực27/01/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính, Tiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 121/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 121/QĐ-UBND năm 2014 thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành đổi tiền lễ hội Bắc Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 121/QĐ-UBND năm 2014 thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành đổi tiền lễ hội Bắc Giang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu121/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Giang
        Người kýBùi Văn Hạnh
        Ngày ban hành27/01/2014
        Ngày hiệu lực27/01/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính, Tiền tệ - Ngân hàng
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 121/QĐ-UBND năm 2014 thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành đổi tiền lễ hội Bắc Giang

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 121/QĐ-UBND năm 2014 thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành đổi tiền lễ hội Bắc Giang

            • 27/01/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 27/01/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực