Quyết định 1210/2000/QĐ-TCBĐ

Quyết định 1210/2000/QĐ-TCBĐ ban hành tạm thời Bộ Định mức xây dựng cơ bản chuyên ngành Bưu điện của Tổng trưởng Tổng cục Bưu điện

Quyết định 1210/2000/QĐ-TCBĐ Bộ Định mức xây dựng cơ bản chuyên ngành Bưu điện đã được thay thế bởi Quyết định 06/2006/QĐ-BBCVT danh mục văn bản pháp luật Bộ Bưu chính Viễn thông đã hết hiệu lực pháp luật và được áp dụng kể từ ngày 11/03/2006.

Nội dung toàn văn Quyết định 1210/2000/QĐ-TCBĐ Bộ Định mức xây dựng cơ bản chuyên ngành Bưu điện


TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1210/2000/QĐ-TCBĐ

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2000 

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH TẠM THỜI BỘ ĐỊNH MỨC XÂY DỰNG CƠ BẢN CHUYÊN NGÀNH BƯU ĐIỆN

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN

Căn cứ Nghị định số 12/CP ngày 11 tháng 3 năm 1996 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Tổng cục Bưu điện;
Căn cứ Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 của Chính phủ ban hành Qui chế quản lý đầu tư và xây dựng; Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Qui chế quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 của Chính phủ;
Căn cứ biên bản họp Hội đồng xét duyệt định mức xây dựng cơ bản chuyên ngành Bưu điện của Tổng cục Bưu điện ngày 09/11/2000;
Căn cứ Công văn số 2330/BXD-VKT ngày 15/12/2000 của Bộ Xây dựng về việc thoả thuận định mức xây dựng cơ bản ngành Bưu điện;
Xét Tờ trình số 134/KHĐM-HĐQT ngaày16/10/2000của tổng Công ty Bưu chính - Viễn thông Việt Nam về việc ban hành Bộ dịnh mức xây dựng cơ bản chuyên ngành Bưu điện (kèm theo Bộ định mức XDCB chuyên ngành Bưu điện);
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ kinh tế-Kế hoạch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.- Ban hành tạm thời kèm theo Quyết định này Bộ Định mức xây dựng cơ bản chuyên ngành Bưu điện.

Điều 2.- Bộ định mức này làm căn cứ lập đơn giá xây dựng cơ bản, lập dự toán các công trình đầu tư xây dựng cơ bản chuyên ngành Bưu điện.

Điều 3.- Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2001 đến hết ngày 31/12/2003. Các qui định trước đây trái với Quyết định này đều bị bãi bỏ.

Tổng Công ty Bưu chính - Viễn thông Việt Nam và các đơn vị trong Ngành trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc cần phản ánh kịp thời để Tổng cục Bưu điện xem xét, điều chỉnh, bổ sung.

Điều 4.- Các ông (bà): Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ kinh tế - Kế hoạch, Tổng giám đốc Tổng Công ty Bưu chính - Viễn thông Việt Nam, Thủ trưởng của đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

K/T. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
NGUYỄN HUY LUẬN

 

BỘ ĐỊNH MỨC XÂY DỰNG CƠ BẢN CHUYÊN NGÀNH BƯU ĐIỆN

NHỮNG QUI ĐỊNH CHUNG

Định mức xây dựng cơ bản chuyên ngành Bưu điện là định mức Kinh tế - Kỹ thuật qui định mức hao phí cần thiết về vật liệu; nhân công và máy thi công để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây lắp như: 1m3 bê tông, 1 thiết bị v.v... hoặc cài đặt lập trình cho một thiết bị v.v... từ khâu chuẩn bị đến khâu kết thúc.

Định mức XDCB chuyên ngành Bưu điện được xây dựng dựa theo hệ thống các qui định, quy phạm về chỉ tiêu kĩ thuật thiết kế và thi công, tổ chức sản xuất, trang thiết bị của các đơn vị thi công xây lắp chuyên ngành, tiến bộ KHKT và thiết bị công nghệ Bưu chính Viễn thông.

Trong Bộ định mức XDCB chuyên ngành Bưu điện được trình bày sắp xếp thành một hệ thống và trình tự: Xây lắp - Lắp đặt thiết bị - Lập trình - Cài đặt - Hiệu chính. Các mức trong từng bảng mức đã đề cập đến những đặc thù của ngành như: Xây lắp phân tán, khối lượng nhỏ v.v..

Mỗi loại định mức được trình bày theo kết cấu: Thành phần công việc, điều kiện kĩ thuật, điều kiện thi công và qui định các đơn vị tính về hao phí vật chất phù hợp, để thực hiện được 1 đơn vị khối lượng sản phẩm xây lắp.

I. KẾT CẤU BỘ ĐỊNH MỨC

Bộ định mức bao gồm 4 phần:

PHẦN I: CHUẨN BỊ MẶT BẰNG

PHẦN II: BỐC DỠ VÀ VẬN CHUYỂN

PHẦN III: XÂY LẮP CÔNG TRÌNH CÁP, CỘT ANTEN VÀ HỆ THỐNG TIẾP ĐẤT CHỐNG SÉT

PHẦN IV: LẮP ĐẶT THIẾT BỊ MẠNG THÔNG TIN

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1210/2000/QĐ-TCBĐ

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1210/2000/QĐ-TCBĐ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/12/2000
Ngày hiệu lực01/01/2001
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/03/2006
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1210/2000/QĐ-TCBĐ

Lược đồ Quyết định 1210/2000/QĐ-TCBĐ Bộ Định mức xây dựng cơ bản chuyên ngành Bưu điện


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1210/2000/QĐ-TCBĐ Bộ Định mức xây dựng cơ bản chuyên ngành Bưu điện
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1210/2000/QĐ-TCBĐ
        Cơ quan ban hànhTổng cục Bưu điện
        Người kýNguyễn Huy Luận
        Ngày ban hành19/12/2000
        Ngày hiệu lực01/01/2001
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/03/2006
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 1210/2000/QĐ-TCBĐ Bộ Định mức xây dựng cơ bản chuyên ngành Bưu điện

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 1210/2000/QĐ-TCBĐ Bộ Định mức xây dựng cơ bản chuyên ngành Bưu điện