Quyết định 1213/QĐ-UBND

Quyết định 1213/QĐ-UBND năm 2015 về kiện toàn Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Nam Định giai đoạn 2010 - 2020

Nội dung toàn văn Quyết định 1213/QĐ-UBND 2015 Ban Chỉ đạo Quốc gia xây dựng nông thôn mới Nam Định 2010 2020


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1213/QĐ-UBND

Nam Định, ngày 29 tháng 06 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC KIỆN TOÀN BAN CHỈ ĐẠO CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TỈNH NAM ĐỊNH GIAI ĐOẠN 2010 - 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 1273/QĐ-UBND ngày 17/7/2014 của UBND tỉnh Nam Định về việc kiện toàn Ban chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Nam Định giai đoạn 2010 - 2020;

Xét đề nghị tại Tờ trình số 190/TTr-SNN ngày 23/6/2015 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Nam Định giai đoạn 2010 - 2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Nam Định giai đoạn 2010 - 2020, cụ thể như sau:

1. Bổ sung ông Trần Kha - Chánh Văn phòng UBND tỉnh thay ông Nguyễn Công Thành - nguyên Chánh Văn phòng UBND tỉnh (nghỉ hưu theo chế độ).

2. Bổ sung ông Nguyễn Văn Hiển - Phó Giám đốc Công an tỉnh thay ông Đinh Hoàng Dũng - nguyên Phó Giám đốc Công an tỉnh (chuyển công tác sang tỉnh khác).

3. Bổ sung ông Vũ Đình Mạc - Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh làm Ủy viên Ban chỉ đạo của Tỉnh.

Điều 2. Nhiệm vụ của các ông có tên tại Điều 1 thực hiện theo Quyết định số 1273/QĐ-UBND ngày 17/7/2014 của UBND tỉnh về việc kiện toàn Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Nam Định giai đoạn 2010 - 2020.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký;

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành của tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các ông có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- TT BCĐTƯ CTMTQG XDNTM; (để b/c)
- VP điều phối CTMTQG XDNTM;
- Thường trực Tnh ủy; (để b/c)
- TT HĐND, UBND tnh;
- Như Điều 3;
- Website tnh, Website VPUBND tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Lưu: VP1, VP2, VP3.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đoàn Hồng Phong

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1213/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1213/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/06/2015
Ngày hiệu lực29/06/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1213/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1213/QĐ-UBND 2015 Ban Chỉ đạo Quốc gia xây dựng nông thôn mới Nam Định 2010 2020


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1213/QĐ-UBND 2015 Ban Chỉ đạo Quốc gia xây dựng nông thôn mới Nam Định 2010 2020
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1213/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Nam Định
        Người kýĐoàn Hồng Phong
        Ngày ban hành29/06/2015
        Ngày hiệu lực29/06/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1213/QĐ-UBND 2015 Ban Chỉ đạo Quốc gia xây dựng nông thôn mới Nam Định 2010 2020

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1213/QĐ-UBND 2015 Ban Chỉ đạo Quốc gia xây dựng nông thôn mới Nam Định 2010 2020

            • 29/06/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 29/06/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực