Quyết định 1213/QĐ-UBND

Quyết định 1213/QĐ-UBND năm 2015 phê duyệt danh mục thủ tục hành chính đặc thù trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Nội dung toàn văn Quyết định 1213/QĐ-UBND phê duyệt danh mục thủ tục hành chính đặc thù tỉnh Bắc Kạn


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1213/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 17 tháng 08 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐẶC THÙ TRÊN ĐỊA BÀN
TỈNH BẮC KẠN
____________________

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số: 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về Kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số: 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số: 08/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính trọng tâm năm 2015;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số: 243/TTr-STP ngày 04 tháng 8 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh mục các thủ tục hành chính đặc thù thuộc phạm vi giải quyết của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (Phụ lục chi tiết kèm theo).

Điều 2. Giao Sở Tư pháp phối hợp với các Sở, Ngành liên quan thống kê, trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố nội dung của các thủ tục hành chính đặc thù đã được phê duyệt tại Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

 

 

CHỦ TỊCH
Lý Thái Hải

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1213/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1213/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/08/2015
Ngày hiệu lực17/08/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1213/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1213/QĐ-UBND phê duyệt danh mục thủ tục hành chính đặc thù tỉnh Bắc Kạn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1213/QĐ-UBND phê duyệt danh mục thủ tục hành chính đặc thù tỉnh Bắc Kạn
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1213/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Kạn
        Người kýLý Thái Hải
        Ngày ban hành17/08/2015
        Ngày hiệu lực17/08/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1213/QĐ-UBND phê duyệt danh mục thủ tục hành chính đặc thù tỉnh Bắc Kạn

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1213/QĐ-UBND phê duyệt danh mục thủ tục hành chính đặc thù tỉnh Bắc Kạn

            • 17/08/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 17/08/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực