Quyết định 1216/QĐ-UBND

Quyết định 1216/QĐ-UBND năm 2011 phê duyệt giá đất để tính tiền sử dụng đất (giao đất không thông qua hình thức đấu giá) dự án: chung cư 18 tầng tại góc đường Lê Hồng Phong – Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu của Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn (diện tích: 2.545m2)

Nội dung toàn văn Quyết định 1216/QĐ-UBND 2011 phê duyệt giá đất tính tiền sử dụng đất Vũng Tàu Công ty Địa ốc Sài Gòn


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1216/QĐ-UBND

Vũng Tàu, ngày 02 tháng 6 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT GIÁ ĐẤT ĐỂ TÍNH TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT (GIAO ĐẤT KHÔNG THÔNG QUA HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ) DỰ ÁN: CHUNG CƯ 18 TẦNG TẠI GÓC ĐƯỜNG LÊ HỒNG PHONG – XÔ VIẾT NGHỆ TĨNH, PHƯỜNG THẮNG TAM, THÀNH PHỐ VŨNG TÀU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SÀI GÒN (DIỆN TÍCH: 2.545M2)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về việc phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất;

Căn cứ Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất;

Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ và tái định cư;

Căn cứ Thông tư số 188/2004/NĐ-CP 123/2007/NĐ-CP">145/2007/TT-BTC ngày 06 tháng 12 năm 2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất và Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP;

Căn cứ Văn bản số 201/HĐND-VP ngày 04 tháng 5 năm 2011 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc giá đất để tính tiền sử dụng đất dự án chung cư 18 tầng tại góc đường Lê Hồng Phong – Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 640/TTr-STC ngày 07 tháng 4 năm 2011 và Văn bản số 922/STC-QLGCS ngày 17 tháng 5 năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay phê duyệt giá đất để tính tiền sử dụng đất (giao đất không thông qua hình thức đấu giá) dự án: chung cư 18 tầng tại góc đường Lê Hồng Phong – Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu của Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn (diện tích: 2.545m2) như sau:

Đơn giá đất ở tính bình quân toàn bộ khu đất: 20.056.000 đồng/m2.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục trưởng Cục thuế; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu; Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn và Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Thới

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1216/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1216/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 02/06/2011
Ngày hiệu lực 02/06/2011
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Xây dựng - Đô thị, Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1216/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1216/QĐ-UBND 2011 phê duyệt giá đất tính tiền sử dụng đất Vũng Tàu Công ty Địa ốc Sài Gòn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 1216/QĐ-UBND 2011 phê duyệt giá đất tính tiền sử dụng đất Vũng Tàu Công ty Địa ốc Sài Gòn
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1216/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Người ký Trần Ngọc Thới
Ngày ban hành 02/06/2011
Ngày hiệu lực 02/06/2011
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Xây dựng - Đô thị, Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 10 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 1216/QĐ-UBND 2011 phê duyệt giá đất tính tiền sử dụng đất Vũng Tàu Công ty Địa ốc Sài Gòn

Lịch sử hiệu lực Quyết định 1216/QĐ-UBND 2011 phê duyệt giá đất tính tiền sử dụng đất Vũng Tàu Công ty Địa ốc Sài Gòn

  • 02/06/2011

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 02/06/2011

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực