Quyết định 1217/QĐ-TTg

Quyết định 1217/QĐ-TTg năm 2011 phê duyệt chuẩn đo lường quốc gia lưu lượng khí, điện trở, điện áp một chiều và bổ sung nội dung chuẩn đo lường quốc gia nhiệt độ, áp suất do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1217/QĐ-TTg phê duyệt chuẩn đo lường quốc gia lưu lượng khí


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1217/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 22 tháng 07 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT CHUẨN ĐO LƯỜNG QUỐC GIA LƯU LƯỢNG KHÍ, ĐIỆN TRỞ MỘT CHIỀU, ĐIỆN ÁP MỘT CHIỀU VÀ BỔ SUNG NỘI DUNG CHUẨN ĐO LƯỜNG QUỐC GIA NHIỆT ĐỘ, ÁP SUẤT

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Pháp lệnh Đo lường ngày 06 tháng 10 năm 1999;

Căn cứ Nghị định số 06/2002/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Đo lường;

Căn cứ Quyết định số 165/2004/QĐ-TTg ngày 21 tháng 9 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển chuẩn đo lường quốc gia giai đoạn 2004-2010;

Căn cứ Quyết định số 166/2004/QĐ-TTg ngày 21 tháng 9 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế phê duyệt chuẩn đo lường quốc gia;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt chuẩn đo lường quốc gia lưu lượng khí, điện trở một chiều, điện áp một chiều

1. Lưu lượng thể tích chất khí

Tên chuẩn đo lường: Hệ thống Chuẩn đo lường quốc gia về lưu lượng khí, gồm:

a) Tên chuẩn đo lường thứ nhất: Chuẩn lưu lượng khí kiểu chuông

Số hiệu: V05.03. Ký, mã hiệu: CQG-LLK-01

b) Tên chuẩn đo lường thứ hai: Chuẩn lưu lượng khí kiểu PVTt

Số hiệu: V05.04. Ký, mã hiệu: CQG-LLK-02

2. Điện trở một chiều

Tên chuẩn đo lường: Chuẩn điện trở một chiều

Số hiệu: V07.03. Ký, mã hiệu: L&N 4102-B

3. Điện áp một chiều

Tên chuẩn đo lường: Chuẩn điện áp một chiều

Số hiệu: V07.04. Ký, mã hiệu: Fluke 7000.

Điều 2. Bổ sung nội dung chuẩn đo lường quốc gia nhiệt độ, áp suất

1. Nội dung chuẩn đo lường quốc gia nhiệt độ được bổ sung các nội dung sau đây:

a) Điểm đông đặc của nhôm tinh khiết

Số hiệu: 07102, 07092. Ký, mã hiệu: Al 5907

b) Điểm đông đặc của bạc tinh khiết

Số hiệu: 8034, 8035. Ký, mã hiệu: Ag 5908.

c) Các thiết bị chuẩn kèm theo:

- Điện trở chuẩn AC/DC

Số hiệu: 280318/1, 7002/10. Ký, mã hiệu: 5685A.

- Nhiệt kế điện trở Platin chuẩn nhiệt độ cao

Số hiệu: HT SPRT-1061; HT SPRT-1063. Ký, mã hiệu: 5685.

2. Nội dung chuẩn đo lường quốc gia áp suất được bổ sung các nội dung sau đây:

a) Tên chuẩn đo lường thứ nhất: Áp kế piston

Số hiệu: 61607. Ký, mã hiệu: RUSKA Model 2492.

b) Tên chuẩn đo lường thứ hai: Áp kế piston khí

Số hiệu: 642. Ký, mã hiệu: DHI Model PG 7607.

c) Tên chuẩn đo lường thứ ba: Áp kế piston đo áp suất cực thấp

Số hiệu: 153. Ký, mã hiệu: DHI Model FPG 8601.

Điều 3. Trách nhiệm duy trì, bảo quản và khai thác chuẩn đo lường quốc gia

Bộ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm duy trì, bảo quản và khai thác chuẩn đo lường quốc gia nhằm bảo đảm tính thống nhất, liên kết và chính xác của chuẩn.

Điều 4. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: KTN, PL, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KGVX (5b)

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Thiện Nhân

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1217/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1217/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/07/2011
Ngày hiệu lực22/07/2011
Ngày công báo01/08/2011
Số công báoTừ số 431 đến số 432
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1217/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 1217/QĐ-TTg phê duyệt chuẩn đo lường quốc gia lưu lượng khí


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1217/QĐ-TTg phê duyệt chuẩn đo lường quốc gia lưu lượng khí
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1217/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Thiện Nhân
        Ngày ban hành22/07/2011
        Ngày hiệu lực22/07/2011
        Ngày công báo01/08/2011
        Số công báoTừ số 431 đến số 432
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1217/QĐ-TTg phê duyệt chuẩn đo lường quốc gia lưu lượng khí

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1217/QĐ-TTg phê duyệt chuẩn đo lường quốc gia lưu lượng khí

            • 22/07/2011

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/08/2011

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 22/07/2011

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực