Quyết định 1219/QĐ-CTUBND

Quyết định 1219/QĐ-CTUBND năm 2007 ủy quyền thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết mặt bằng tổng thể tỷ lệ 1/500 dự án đầu tư vào khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định

Quyết định 1219/QĐ-CTUBND ủy quyền thẩm định phê duyệt quy hoạch chi tiết đã được thay thế bởi Quyết định 2565/QĐ-CTUBND năm 2009 ủy quyền phân công nhiệm vụ cho BQL và được áp dụng kể từ ngày 06/10/2009.

Nội dung toàn văn Quyết định 1219/QĐ-CTUBND ủy quyền thẩm định phê duyệt quy hoạch chi tiết


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1219/QĐ-CTUBND

Quy Nhơn, ngày 25 tháng 5 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ỦY QUYỀN THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH CHI TIẾT MẶT BẰNG TỔNG THỂ TỶ LỆ 1/500 CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀO CÁC KCN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý đầu tư xây dựng công trình;

Xét đề nghị của Ban Quản lý các khu công nghiệp tại Công văn số 2444/BQL ngày 17/5/2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ủy quyền cho Trưởng ban Ban Quản lý các khu công nghiệp được cấp chứng chỉ quy hoạch và tổ chức thẩm định, phê duyệt quy hoach chi tiết mặt bằng tổng thể tỷ lệ 1/500 các dự án đầu tư vào các KCN tỷ lệ 1/2000 đã được cấp thẩm quyền phê duyệt.

Điều 2. Trưởng ban Ban Quản lý các khu công nghiệp có trách nhiệm tổ chức phân công các cán bộ có trình độ, năng lực chuyên môn để theo dõi, tham mưu và giải quyết kịp thời, đúng pháp luật đối với các nội dung, công việc được ủy quyền và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về các nội dung, công việc đã được ủy quyền theo quy định hiện hạnh của pháp luật.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Công nghiệp, Trưởng ban Ban Quản lý các khu công nghiệp và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

CHỦ TỊCH
Vũ Hoàng Hà

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1219/QĐ-CTUBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1219/QĐ-CTUBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/05/2007
Ngày hiệu lực25/05/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 06/10/2009
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1219/QĐ-CTUBND

Lược đồ Quyết định 1219/QĐ-CTUBND ủy quyền thẩm định phê duyệt quy hoạch chi tiết


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1219/QĐ-CTUBND ủy quyền thẩm định phê duyệt quy hoạch chi tiết
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1219/QĐ-CTUBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
        Người kýVũ Hoàng Hà
        Ngày ban hành25/05/2007
        Ngày hiệu lực25/05/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 06/10/2009
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1219/QĐ-CTUBND ủy quyền thẩm định phê duyệt quy hoạch chi tiết

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1219/QĐ-CTUBND ủy quyền thẩm định phê duyệt quy hoạch chi tiết